Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1(64) (2019) Польсько-українське партнерство та аспірації України стосовно НАТО: регіональне та міжнародне співробітництво після Помаранчевої революції. Анотація   PDF (English)
K. Mieliekiestsev
 
№ 1-2 (2014) Порівняльний аналіз поховальної парадигми населення ДДБК та євпаторійської групи пам’яток фіналу середньої бронзи Анотація   PDF
O. Grischuk
 
№ 1(66) (2020) Постать Степана Бандери на сторінках шкільних підручників з історії. Анотація   PDF
Bohdan Temirov
 
№ 1(62) (2018) Постать Степана Бандери у пам’яттєвому дискурсі. Анотація   PDF
B. Temirov
 
№ 2(63) (2018) Поховальні пам’ятки Донеччини фіналу середньої бронзи. Анотація   PDF
O. Gryshchuk
 
№ 1(66) (2020) Поховання катакомбної культури міжріччя Дніпра та Дону з бронзовими ножами. Анотація   PDF
Adriy Dubiaha
 
№ 3-4 (2014) Походження бояр у Київській Русі: етнічний аспект Анотація   PDF
D. G. Rudnik
 
№ 2(63) (2018) Походження та доместикація коня у дослідженнях з молекулярної біології. Анотація   PDF
M. Kurzenkov
 
Спеціальний випуск Представницькі організації підприємців на межі ХІХ–ХХ ст.: зміни наукових образів. Анотація   PDF
Iryna Shandra
 
№ 2(65) (2019) Президент vs громадянське суспільство: до питання про реалізацію політичної влади США. Анотація   PDF
Iryna Dudko
 
№ 1(62) (2018) Прибалтійський паливний ринок: спроби його завоювання донецьким вугіллям на початку ХХ ст. Анотація   PDF
I. Shandra
 
№ 1(64) (2019) Принцип національного самовизначення у формуванні нового світового порядку після Великої війни. Анотація   PDF
N. Horodnia
 
№ 1(59) (2016) Про вовка промовка [Рец. на кн.: Давлєтова О. Підготовка «покоління вовків»: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр.). – Дніпропетровськ: Інститут «Ткума», 2015. – 280 с.] Анотація   PDF
А. Lyagusha
 
Спеціальний випуск Про що промовляють пейзаж і камені – носії історичної пам’яті епохи вікінгів. Анотація   PDF
Alla Kurzenkova
 
№ 1-2 (2014) Проблема інтеракції суб’єктів релігійної політики СРСР в 1940-і – 1960-і роки Анотація   PDF
S. Petrov
 
№ 1(64) (2019) Проблема державної приналежності Буковини в міжнародних відносинах напередодні та під час Паризької мирної конференції. Анотація   PDF
O. Dobrzhanskyi
 
№ 1(64) (2019) Проблема концептуалізації регіону Центрально-Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах. Анотація   PDF
I. Panina
 
№ 3-4 (2014) Проблема монополізації соляної промисловості південно-східної України та Криму наприкінці XIX–на початку XX ст. Анотація   PDF
O. A. Zabudkova
 
№ 1-2 (2014) Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого Анотація   PDF
N.G. Malyarchyuk
 
№ 2(61) (2017) Проблеми житлово-комунальної сфери м. Вінниці за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.). Анотація   PDF
A. Bezugliy, T. Gerasymov
 
№ 1(64) (2019) Проблеми сучасного світового порядку / безладу в російському офіційному дискурсі. Анотація   PDF
I. Bohinska
 
№ 3-4 (2014) Проблеми та перспективи формування української державності в контексті структурування глобального політичного простору Анотація   PDF
O. S. Osel’s’ka
 
№ 1(59) (2016) Продовольча ситуація в містах правобережної України в початковий період «Великої війни» (серпень 1914 – перша половина 1915 рр.) Анотація   PDF
T. Gerasymov
 
№ 1-2 (2014) Промислове підприємництво у поміщицьких господарствах українських губерній на зламі ХІХ–ХХ ст. Анотація   PDF
N. Temirova
 
№ 1(66) (2020) Профспілки та безпека праці у призмі політичних викликів «відлиги». Анотація   PDF
Viktor Dokashenko
 
151 - 175 з 245 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>