Продовольча ситуація в містах правобережної України в початковий період «Великої війни» (серпень 1914 – перша половина 1915 рр.)

Автор(и)

  • T. Gerasymov Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

продовольство, Перша світова війна, міста, Правобережна Україна

Анотація

На основі неопублікованих архівних документів та матеріалів місцевої періодичної преси 1914–1915 рр. розглянуто продовольче становище міст Правобережної України протягом першого року «Великої війни». З’ясовано, що в перші воєнні місяці на тлі загального здешевлення деяких експортних продуктів у прикордонних місцевостях досліджуваного регіону спостерігалася нестача продовольчих товарів внаслідок окупації російськими військами Гали- чини, куди царська влада в значній кількості відправляла харчі. Установлено, що впровадження в містах обов’язкових цін на предмети першої необхідності зазвичай давало зворотній ефект, оскільки воно не відповідало тенденціям на продовольчому ринку й робило торгівлю збитковою, змушуючи цим її представників підвищувати ціни всупереч таксі або ж припиняти свою діяльність. Привернуто увагу до релігійного аспекту протистояння місцевої влади з єв- рейською громадою стосовно регламентації торгівлі у вихідні та святкові дні. Автор дійшов висновку, що Перша світова війна актуалізувала продовольче питання в містах Правобережної України, створивши для місцевої влади дилему між необхідністю штучного стримування росту цін і врахуванням ре- ального стану справ на продовольчому ринку. Досить часто перегини в бік першого створювали в містах дефіцит продуктів. Пріоритетним напрямом подальших дослідження визначено висвітлення продовольчої ситуації в містах регіону в 1915–1917 рр.

Біографія автора

T. Gerasymov, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії та культури України

Посилання

В Каменец приезжают… // Подолія. – 1914. – 17 сентября. – С. 4.

В общегородском комитете // Южная копейка. – 1915. – 15 мая. – С. 4.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. – K.: TOB «Видавництво “КЛІО”», 2013. – 784 с.

Вздорожание продуктов // Жизнь Волыни. – 1914. – 22 июля. – С. 3.

Вздорожание фруктов // Киев. – 1914. – 19 сентября. – С. 4.

Годичный юбилей киевской таксы // Киевская мысль. – 1916. – 23 января. – С. 4.

Дем’янюк О. Ковель напередодні та в перші роки Першої світової війни (1914–1916 рр.) / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. Наук. зб. Вип. 50. Матеріали 50-ї Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф. (м. Ковель, 12–13 грудня 2013 р.) / Упоряд. А. Силюк. – Ковель, 2013. – С. 91–95.

Держархів Київської обл. – Ф. 9. – Оп. 30. – Спр. 92. – 90 арк.

Держархів Київської обл. – Ф. 9. – Оп. 30. – Спр. 94. – 48 арк.

Держархів Київської обл. – Ф. 9. – Оп. 31. – Спр. 25. – 125 арк.

Держархів Рівненської обл. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 13. – 294 арк.

Держархів Хмельницької обл. – Ф. 409. – Оп. 1. – Спр. 192. – 66 арк.

Держархів Хмельницької обл. – Ф. 409. – Оп. 1. – Спр. 193. – 378 арк.

Дешевизна сельских продуктов // Киевская мысль. – 1915. – 13 октя- бря. – С. 2.

Ежедневно наблюдается… // Подолія. – 1914. – 24 сентября. – С. 4.

Китанина Т. М. Война, хлеб и революция: Продовольственный вопрос в России. 1914 – октябрь 1917 г. / Т. М. Китанина – Москва : Наука, 1985 . – 384 с.

Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции / Н. Д. Кондратьев. – М.: Наука, 1991. – 487 с.

Министерством торговли и промышленности выяснено… // Подолія. – 1914. – 19 декабря. – С. 4.

Наши «благодетели» // Южная копейка. – 1915. – 24 мая. – С. 2.

Падение цен на продукты // Киевская мысль. – 1914. – 3 августа. – С. 2.

Подобно в Виннице и в Проскурове… // Юго-Западный край. – 1915. – 8 сентября. – С. 2.

Причины дороговизны. (Доклад проф. К. Г. Воблого) // Киевская мысль. – 1915. – 14 февраля. – С. 5.

Реєнт О. П. Перша світова війна і Україна / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк. – К.: Ґенеза, 2004. – 473 с.

Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны / А. Л. Сидоров. – М.: Наука, 1973. – 656 с.

ЦДІАК України, м. Київ. – Ф. 1 335. – Оп. 1. – Спр. 1 659. – 694 арк.

Шапошнікова Н. О. Продовольче становище в Україні в роки Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 р.) / Н. О. Шапошнікова. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. – 174 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії