Матеріали державного архіву Одеської області про життя представників науково-педагогічної інтелігенції періоду німецько-румунської окупації (1941–1944 рр.)

Автор(и)

  • M. Bystra Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

архівний фонд, документальні матеріали, німецько-румунська окупація, науково-педагогічна інтелігенція

Анотація

У статті проаналізовано документальні матеріали фондів Державного архіву Одеської області, які відклалися протягом німецько-румунської окупації Одещини (1941–1944 рр.) і відбивають сутність окупаційного режиму. Метою пропонованої статті є спроба оцінити інформативні можливості документальних фондів зазначеної архівної установи у висвітленні історії життя і праці представників науково-педагогічної інтелігенції в умовах німецько-румунської окупації регіону часів Другої світової війни. До аналізу було залучено актові документи та діловодну документацію фондів центральних румунських окупаційних структур губернаторства Трансністрія та Одеської примарії, а також вищих навчальних закладів регіону, зокрема Одеського університету, Одеського політехнічного інституту, Одеської консерваторії. Крім того, важливим доповненням до офіційної документації стали матеріали донесень місцевих агентів німецького командування про становище та настрої населення Одеси з фонду «Документи і матеріали з історії Великої Вітчизняної війни на території Одеської області (1941– 1945 рр.)». Проаналізовано дані періодичної преси регіону, зокрема матеріали трьох різних за своїм характером і читацькою аудиторією газет («Одесская газета», «Молва», «Одесса»), які дозволяють суттєво доповнити дані інших писемних джерел. У ході дослідження зроблено висновки про значні інформативні можливості проаналізованих фондів архіву у висвітленні різних аспектів життя науково-педагогічної інтелігенції регіону періоду німецько-румунської окупації. До найбільш перспективних для подальшого дослідження можна віднести документи особового походження.

Біографія автора

M. Bystra, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії України

Посилання

Dallin A. Odessa, 1941–1944: a Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. – Santa Monica, 1957. – 296 p.

Архіви окупації. 1941–1944 рр. / упоряд. Н. В. Маковська. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – 872 с.

Вишневський С. А. Діяльність Одеського університету в роки румунської окупації Південної України (1941–1944 роки) / С. А. Вишневський // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія Історичні науки. – 2013. – Вип. 3.34. – С. 136–142.

Державний архів Одеської області (далі – Держ. архів Одеськ. обл.). – Ф. П-92. – Оп. 2. – Спр. 65. – 166 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2242. – Оп. 2. – Спр. 41. – 113 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2249. – Оп. 1. – Спр. 143. – 189 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2249. – Оп. 1. – Спр. 192. – 66 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2249. – Оп. 1. – Спр. 200. – 247 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2249. – Оп. 1. – Спр. 203-а. – 4 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2249. – Оп. 3. – Спр. 143. – 122 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2255. – Оп. 1. – Спр. 73. – 98 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2271. – Оп. 4. – Спр. 1. – 154 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2271. – Оп. 4. – Спр. 4. – 112 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2271. – Оп. 4. – Спр. 5. – 25 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2271. – Оп. 4. – Спр. 10. – 48 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2271. – Оп. 4. – Спр. 13. – 160 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2271. – Оп. 4. – Спр. 138. – 91 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2271. – Оп. 4. – Спр. 66. – 2 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2274. – Оп. 1. – Спр. 36. – 16 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-2868. – Оп. 2. – Спр. 10. – 39 арк.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р-3960. – Оп. 1. – Спр. 5. – 12 арк.

Дзинглюк О. Соціально-економічний стан мешканців Одеси в період окупації 1941–1944 років / О. Дзинглюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2014. – № 6. – С. 201–214.

Кязимова Г. Х. Освітянське «відродження» в зоні румунської окупації (1941–1944 рр.) / Г. Х. Кязимова // Інтелігенція і влада. – 2012. – Вип. 27. – С. 135–139.

Михайлуца М. Богословська освіта в «Трансністрії» за румунського володарювання (1941–1944 рр.) / М. Михайлуца, І. Нікульча // Література та культура Полісся. – Вип. 27 Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. – Ніжин: Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, 2004. – С. 230–233.

Михайлуца М. І. Освiтньо-культурний та релігійний стан у перiод румунської окупації Пiвдня України (Бессарабiя та Транснiстрiя) 1941–1944 рр. // Наука i освiта : зб. наук. праць. – К.: «Хрещатик», 1997. – Кн. I. – С. 40–43.

Молва. – 1942. – 3 декабря.

Молва. – 1942. – 30 декабря.

Молва. – 1943. – 22 июля.

Молва. – 1943. – 18 марта.

Одесса. – 1942. – 16 октября.

Одесса. – 1942. – 4 октября.

Одесская газета. – 1941. – 10 декабря.

Одесская газета. – 1941. – 16 декабря.

Одесская газета. – 1941. – 28 октября.

Одесская газета. – 1942. – 5 февраля.

Одесская газета. – 1943. – 12 января.

Одесская газета. – 1943. – 15 марта.

Одесская газета. – 1943. – 16 января.

Одесская газета. – 1943. – 5 сентября.

Одесская газета. – 1943. –15 октября.

Остащук В. І. Розвиток медицини, медичної освіти та науки в Одесі в період румунської окупації (1941–1944 рр.) / В. І. Остащук // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу Києво- Могилянська акад. Серія Історичні науки. – 2009. – Т. 100, вип. 87. – С. 78–82.

Щетников В. П. Одесский университет: 1941–1944 годы / В. П. Щетников // Записки історичного факультету. – Одеса, 1999. – Вип. 9. – С. 266–271.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії