Створення підручників в УРСР у 1940-х – 1960-х рр.: методологічні та організаційні аспекти.

Автор(и)

  • O. Lavrut Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Ключові слова:

підручник, освіта, процес, педагог, УРСР, видання, програма, автор

Анотація

Протягом 1940–1960-х рр. в освіті УРСР поставало питання творення та забезпечення підручниками шкіл. З огляду на сучасність, метою нашої роботи є вивчення цього питання, спираючись на загальнонаукові та конкретно історичні принципи та методи наукового дослідження. Проаналізувавши джерельну базу дослідження можна відзначити, що створення підручників протягом 1940–1960-х рр. стало важливою складовою освітнього процесу. Очевидним залишався схематизм подання матеріалів для учнів, що обумовлювався суспільно-політичним замовленням. Їхня поява обумовлювалась програмовим матеріалом, який спонукав авторів до оновлення або створення зовсім нового. Створюючи підручники, залучали фахівців із різних галузей знань. Серед авторів і рецензентів були як науковці, так і педагоги-практики, кожен з яких по-своєму бачив власну діяльність. Перепонами до їхньої системної та плідної роботи стали брак матеріальних та людських ресурсів. Часто матеріал переобтяжував учнів, формував у них стандартне мислення, не враховував індивідуальні психофізіологічні особливості розвитку, обмежував їхню творчість. Існувала певна схема створення та видання підручників, яка має відгомін і на сучасному етапі цього процесу. Позитивним у зазначений період залишалось видання підручників для дітей – представників різних етносів, які мешкали в УРСР, що створювало передумови до вивчення їхньої культури, хоча існували певні ідеологічні перепони до повного розкриття їхнього потенціалу. Теоретичне застосування нашої роботи можливе у процесі вивчення спецкурсів з вітчизняної історії та культури. Практичне – в процесі вирішення питань, пов’язаних зі створенням підручників, вирішенням змістових та організаційних аспектів цього питання. У майбутньому варто звернути увагу на особливостях підручникотворення для різних ланок школи протягом періоду, що вивчається.

Біографія автора

O. Lavrut, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

Посилання

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://javalibre.com.ua/javabook/author/bio/25233 / Балашші Балінт.

Бондар Л. Розвиток підручникотворення в галузі початкової освіти України (40–80-ті роки ХХ ст.) / Л. Бондар // Рідна школа. – 2014. – № 4–5. – С. 72–76.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vseslova.com.ua/word/ %D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1 %82%D1%96_%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%B9-17063u / Верешмарті Міхай.

Волошина Н. Підручникотворення на порозі третього тисячоліття / Н. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3. – С. 2–4.

Жидецький Ю. Стан і перспективи підручникотворення в Україні / Ю. Жидецький // Друкарство. – 2005. – № 4. – С. 46–48.

Збірник наказів Міністерства освіти УРСР. – 1947. – № 2. – С. 13 – 14.

Збірник наказів Міністерства освіти УРСР. – 1950. – № 5. – С. 2 – 3.

Збірник наказів Міністерства освіти УРСР. – 1950. – № 5. – С. 4 – 5.

Збірник наказів Міністерства освіти УРСР. – 1954. – № 8. – С. 23 – 24.

Збірник наказів Міністерства освіти УРСР. – 1947. – № 12. – С.11 – 12.

Йожеф Етвеш фон Вашарошнамень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B2%D1%91%D1% 88,_%D0%99%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%84

Катона Й. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9A%D0%B0%D1% 82%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84

Кодлюк Я. Розвиток підручникотворення в початковій освіті України в 60–80-х роках ХХ століття / Я. Кодлюк // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 50–54.

Ласло Карлович Балла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40155

Лелюх І. Внесок Ніли Волошиної в розвиток українського підручникотворення / І. Лелюх // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 5. – С. 13–15.

Мігай Чоконаї Вітез [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/25233

Петефі Шандор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gorodenok.com/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%88%D0 %B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3 %D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D1%96%D1%82%D0%B2%D0 %BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BB%D1%8F/

Прихода Я. Видавнича і мовна культура шкільних підручників / Ярослава Прихода // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 5–8.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ України).

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України).

ЦДАВОВУ України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 1809.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 3163.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 566.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 421.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 533.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 595.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 402.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 545.

Ягупов В. В. Педагогіка – Дидактичні категорії: навчальний план, навчальна програма, навчальна дисципліна, підручник і посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=126

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії