Творчі здобутки педагогів Вінниччини.

Автор(и)

  • I. Martynchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • N. Savchuk Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»

Ключові слова:

освітня технологія, історична освіта, інформаційно-комунікаційні компетентності, професійна майстерність, кваліфікаційна категорія вчителя

Анотація

В умовах сучасної освітньої парадигми вчитель найчастіше виступає в ролі організатора видів діяльності учня. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не стільки на контроль знань і вмінь учнів, скільки на діагностику їхнього розвитку. Формування висококваліфікованого, творчого вчителя є провідною темою в працях О.Сухомлинської, Н. Дем’яненко, Б. Ступарика, О. Пометун, К. Баханова та ін. Результативність впровадження передових педагогічних технологій, особистий внесок вчителя у реформування системи освіти, на жаль, не є ключовою темою сучасних науковців, і саме цю проблему ми намагаємось вирішити у статті. Метою авторського дослідження є аналіз досвіду впровадження передових педагогічних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів Вінницької області, підтвердження їхньої ефективності у процесі формування компетентностей сучасного учня, його активної життєвої позиції. Більшість учителів, які професійно викладають суспільні дисципліни, працюють над проблемою особистісно-орієнтованого навчання. Їхня діяльність вирізняється прагненням створювати умови для розвитку і самореалізації кожного учня, сприяти формуванню історичної свідомості, цілісної наукової картини світу і сучасного світобачення. Формування розумової діяльності учня, творчого підходу до навчання, активної життєвої позиції відбувається не тільки в класній аудиторії, а й у позаурочний час, і саме це створює умови для всебічного гармонійного розвитку особистості. Системне вивчення і популяризація передового педагогічного досвіду становлять перспективи подальшого опрацювання проблеми.

Біографії авторів

I. Martynchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних галузей історичної науки

N. Savchuk, Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»

методист відділу методики викладання суспільних дисциплін

Посилання

Вяземский Е. Е. Методика преподавания истории в школе: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. − М.: ВЛАДОС, 2000. – 176 с.

Гаврилюк Юрій Петрович. З досвіду роботи / Матеріали відділу методики викладання суспільних дисциплін Вінницької академії неперервної освіти (рукопис). – Вінниця, 2016.

Зінько С. А. Довідка про стан краєзнавчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах міста Ладижин. – Відділ освіти Ладижинської міської ради, 2015. – 4 с.

Кравченко Василь Олексійович. З досвіду роботи / Матеріали відділу методики викладання суспільних дисциплін Вінницької академії неперервної освіти (рукопис). – Вінниця, 2016. – 52 с.

Матвієнко П. Орієнтир на освітні технології / П. Матвієнко // Початкова. школа. – 2000. – № 1. – С. 3–4.

Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

Персональний сайт Усатенка Ігоря Андрійовича [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://usatenko88.wixsite.com/usatenko

Персональна сторінка вчителя історії Гаврилюка Юрія Петровича [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vinschool15.org.ua/index.php/pidrozdilyzakladu/metodobiednannia-vchyteliv/98-suspilnykh-dystsyplin/havryliuk-yup/87-havryliuk-yurii-petrovych

Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок / І. П. Підласий. – К.: Рад школа, 1989. – 129 с.

Система кваліфікації вчителів потребує удосконалення // Освіта. – 2016, 28 серпня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/ school/ 43658/

Усатенко Ігор Андрійович. З досвіду роботи / Матеріали відділу методики викладання суспільних дисциплін Вінницької академії неперервної освіти (рукопис). – Вінниця, 2016. – 20 с.

Царюк Галина Анатоліївна. З досвіду роботи / Матеріали відділу методики викладання суспільних дисциплін Вінницької академії неперервної освіти (рукопис). – Вінниця, 2016. – 36 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії