«Другий обіг» як феномен альтернативної культури в Польщі другої половини ХХ ст.

Автор(и)

  • O. Rodyhina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

Польська Народна Республіка, самвидав, «другий обіг», цензура

Анотація

Статтю присвячено розгляду самвидаву у Польщі (так званого «другого обігу») другої половини ХХ ст. Проведений аналіз показує, що самвидав у соціалістичній Польщі був найбільш розвиненим та масовим серед самвидаву країн Східної Європи, характеризувався значним внеском емігрантської літератури, був організованим та інтегрованим у діяльність опозиційних структур – Комітету захисту робітників та «Солідарності». Польський самвидав, як і самвидав у принципі, був реакцією суспільства на цензурні обмеження, і зі скасуванням цензури втратив свою мету та первинне призначення. Злободенні твори, що виходили у самвидаві періоду воєнного стану (1981–1983 рр.), сьогод- ні є важливими джерелами для вивчення цієї епохи.

Біографія автора

O. Rodyhina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри всесвітньої історії

Посилання

Виставка «Ґєдройць і його спадщина. Досягнення бібліотеки «Культура» // Польський Інститут у Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.polinst.kiev.ua/event985.html

Городецький Олександр. Бойкот, самвидав і розколота країна – воєнний стан 1981–83-го у польській культурі / Олександр Городецький // Сulture.pl [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culture.pl/ru/article/boykot-samvidav-i-rozkolota-krayina-voienniy-stan-1981-83-go-u-polskiy-kulturi

Обертас Олесь. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років) / Олесь Обертас. – К.: Смолоскип, 2010. – 300 с.

Пьотровські Мацей. «Другий обіг» – боротьба з цензурою в комуністичній Польщі / Мацей Пьотровські // «Дзеркало тижня». – 2015. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/history/drugiy-obigborotba-z-cenzuroyu-v-komunistichniy-polschi-_.html

Самвидав // Великий тлумачний словник сучасної української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lingvo.ua/uk/Interpret/ukru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2

Самвидав як спосіб протистояти цензурі (відкрита лекція Вахтанга Кіпіані) // Медіакритика. – 2011. – № 18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/samvydav-yak-sposib-protystoyaty-tsenzuri-vidkryta-lektsiya-vakhtanha-kipiani.html

Самиздат в Польше 80-х // Полит.ру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polit.ru/article/2009/08/27/videon_samizdat/

Хорев В. А. Польская литература ХХ века. 1890–1990 / В. А. Хорев. – М.: «Индрик», 2009. – 352 с.

Biblioteka «Kultury» // Culture.pl [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culture.pl/pl/artykul/biblioteka-kultury

Chuck Norris vs. Communism // Internet Movie Database (IMDb) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imdb.com/title/tt2442080/

Im Dissens zur Macht: Samizdat und Exilliteratur der Länder Ostmittel – und Südosteuropas 1945–1989 / Hrsg. L. Richter, L. H. Olschowsky. – Berlin: Akademie Verlag, 1995. – 269 s.

Kind-Kovács Friederike. Written Here, Published There. How Underground Literature Crossed the Iron Curtain / Friederike Kind-Kovács. – Central European University Press, 2014. – 450 p.

Kind-Kovács Friederike. Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Transnational Media During and After Socialism / Friederike Kind-Kovács. – Berghahn Books, 2015. – 380 p.

Majchrzak Grzegorz. Drugi obieg, czyli bibuła / Grzegorz Majchrzak // Tygodnik Powszechny [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tygodnikpowszechny.pl/drugi-obieg-czyli-bibula-21176

Publikacje // Kultura paryska [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje

Skilling H. G. Samizdat and independent Society in Central and Eastern Europe / H. G. Skilling. – Columbus: Ohio State University Press, 1989. – 293 p.

Tomkowski J. Dwadzieścia lat z literaturą. 1977–1996 / J. Tomkowski. – Warszawa, 1998. – 202 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії