Луцька і Татарська надбрамні башти у м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ ст.

Автор(и)

  • O. Skokov Національний університет «Острозька академія»

Ключові слова:

башта, захисні споруди, дослідник, історіографія

Анотація

У статті аналізується історіографія середини ХІХ – початку ХХІ ст., яка стосується історії Луцької і Татарської надбрамних башт. Розкриття заявленої теми досягнуто завдяки виокремленню та аналізу низки їхніх аспектів. До таких необхідно віднести час зведення Луцької і Татарської надбрамних башт, їхні авторство та схожість з іншими спорудами, оборонну функцію Луцької і Татарської надбрамних башт, а також причини їхнього спорудження.

Біографія автора

O. Skokov, Національний університет «Острозька академія»

аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського

Посилання

Бондарчук Я. Оборонні споруди Острога / Я. Бондарчук, О. Бондарчук // Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія. – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – С. 229–231.

Бондарчук Я. Оборонні споруди Острога / Я. Бондарчук, О. Бондарчук // Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія. – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 264–268.

Годованюк Е. М. Надвратные башни городских укреплений Острога и Дубно / Е. М. Годованюк // Строительство и Архитектура. – К. : Будівельник, 1969. – Вип. 5. – С. 33–36.

Годованюк О. М. Пам’ятки будівельної діяльності князів Острозьких в Острозі / О. М. Годованюк // Острозька давнина. – Л., 1995. – Вип. 1. – С. 40–58.

Дьомін М. Проблеми дослідження архітектурної спадщини України / М. Дьомін // Архітектурна спадщина України. Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування. – К., 1964. – С. 5–10.

Ивашкевичь А. И. Г. Острогь вь его историческомь прошломь и нынѣ / А. Ивашкевичь, И. Ивашкевичь. – Здолбуново: Тип. Поч.-Усп. Лавры, 1918. – 19 с.

Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій / Я. С. Калакура. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.

Князі Острозькі. Науково-популярне видання / [О. Дзярнович, Р. Рагаускене, І. Тесленко, Б. Черкас.]. – К.: Балтія Друк, 2014. – 280 с.

Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття) / Колесник І. І. – К.: Генеза, 2000. – 256 с.

Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України: монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – 482 с.

Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР / глав. ред. Н. Л. Жариков и др. – К.: Будівельник, 1985. – Т. 3. – 337 с.

Равчук Г. Р. Острог і його околиці / Г. Р. Равчук. – Львів: Книжково- журнальне видавництво, 1960. – 160 с.

Равчук Г. Р. Острог: Краєзнавчий нарис / Г. Равчук, І. Ткач. – Л.: Каменяр, 1987. – 47 с.

Равчук Г. Р. Острозький краєзнавчий музей. Путівник / Г. Р. Равчук. – Л.: Книжково-журнальне видавництво, 1960. – 68 с.

Равчук Г. Р. По історичних пам’ятках міста Острога і його околиць. Путівник / Г. Р. Равчук. – Л.: вид-во Каменяр, 1966. – 116 с.

Равчук Г. Р. Путівник по історичних пам’ятках м. Острога / Г. Р. Равчук. – Рівне: Облдрук, 1958. – 8 с.

Рафальский Л. Путешествіе по острожскому уезду Волынской губернии вь 1864/5 годы / Л. Рафальский // Волынскія епархіальныя вѣдомости. Часть неоффиціальная. – 1872. – № 1–8. – С. 4–31.

Ричков П. А. Non omnis moriar. Архітектура в культурній праці князів Острозьких: монографія / П. А. Ричков. – Рівне: НУВГП, 2011. – 141 с.

Ричков П. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П. Ричков, В. Луц. – К: Техніка, 2002. – 168 с.

Ричков П. Історіографія архітектурної спадщини князів Острозьких: дослідницькі підсумки та актуальна проблематика / П. Ричков // Острозька давнина. – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 3. – С. 227–242.

Ричков П. Острог (архітектурно-планувальний розвиток міста) / П. Ричков // Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія. – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – С. 247–252.

Ричков П. Острог (архітектурно-планувальний розвиток міста) / П. Ричков // Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія. – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 282–287.

Рычков П. А. Дорогами южной Ровенщины / П. А. Рычков. – М.: Искусство, 1989. – 176 с.

Сас П. М. Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в. / П. М. Сас. – К.: Наук. думка, 1989. – 231 с.

Сендульскій А. Д. Городь Острогь / А. Д. Сендульскій // Волынскія епархіальныя вѣдомости. Часть неоффиціальная, 1882. – № 3, 4, 5. – С. 39–57, 73–86, 100–119.

Хведась А. О. Острозький державний історико-культурний заповідник: Путівник / А. О. Хведась. – Л.: Каменяр, 1985. – 56 с.

Kardaszewich S. Dzieje dawniejszego miasta Ostroga: Materialy do historii Wolynia / S. Kardaszewich. – Warshawa; Krakow, 1913. – 291 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії