Сучасні польсько-українські відносини: історіографічний аналіз.

Автор(и)

  • K. Mieliekiestsev Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Ключові слова:

історіографія, міжнародні відносини, європейська інтеграція, білатеральні відносини, геополітика, польсько-українські відносини

Анотація

Стаття присвячена історіографічному огляду наукової літератури українських та польських дослідників (істориків, політологів, економістів) стосовно двосторонніх відносин новітніх України та Республіки Польща, а також ролі польсько-українського партнерства у ширшому процесі європейської інтеграції. Аналізуючи характерні методи дослідників та конкретні теми, які вони розкрили, автор показує, як змінювалися оцінки, висновки та рекомендації дослідників тематики польсько-українських відносин, виділяє питання та аспекти теми, які залишилися поза увагою вчених. Як показує аналіз джерел та літератури, Республіка Польща, що як один з «молодих» членів Європейського Союзу була ініціатором запровадження політики «Східного партнерство» і «шефства» стосовно східноєвропейських країн, які ще не стали членами ЄС, таким чином виборюючи собі власне «місце під сонцем» серед країн Євросоюзу. Це відображається у науковій літературі польських дослідників між- народних відносин, виражаючись у тенденції розглядати відносини Польщі та України як суб’єкта та об’єкта міжнародних відносин, причому Польща виступає як фарватер та представник «реального» суб’єкта – Європейського Союзу. Не даючи емоційних оцінок, автор показує різницю між поглядами українських та польських дослідників на інтерпретацію відносин двох країн і зв’язок цих відносин з процесом інтеграції України до ЄС, а також робить висновки та рекомендації для майбутніх досліджень.

Біографія автора

K. Mieliekiestsev, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

аспірант кафедри історії України

Посилання

Бердыховская Б. Польша и Украина: вызовы современности: Политические взаимоотношения, экономика, общество / Б. Бердыховская // Новая Польша. – 2005. – № 10. – C. 6–9.

Войцеховський Ю. У підстав сучасних польсько-українських дипломатичних відносин / Ю. Войцеховський // Історія в школі. – 2001. – № 8. – C. 26–29.

Грабовський С. Яка Україна потрібна Польщі? / С. Грабовський // Сучасність. – 2004. – № 2. – C. 59–62.

Грищенко Т. Зовнішньополітична стратегія держави: проблема визначення / Тарас Грищенко // Людина і політика. – 2000. – № 5. – С. 2–9.

Дергачов О. Нові геополітичні реалії та зовнішньополітична стратегія України / О. Дергачов // Історія в школі. – 1999. – № 1–2. – С. 15–25.

Довбуш Г. Українсько-польські відносини: потреба перезавантаження чи продовження? / Г. Довбуш // Радіо Свобода [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/2169860.html

Іванченко О. Україна в системі міжнародних відносин; історична ретроспектива і сучасний стан. – К., 1997.

Киридон А. Українсько-польські відносини: «нова ера» співпраці / А. Киридон // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид- во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011, вип. 5: у 2 ч.: Україна–Європа–Світ: історико- політичні та гуманітарні аспекти розвитку / Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця. – Ч. 2. – 336 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ues/2011_5_2/Articles/ 13_Kyrydon.pdf

Костюк Б. Українсько-польські відносини за президента Коморовського: погляд із Києва / Б. Костюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.radiosvoboda.org/content/article/2120751.html

Кремень В. Політична стратегія України: порівняльні перспективи // Віче. – 1994. – № 11. – С. 21.

Литвин В. Зовнішня політика України: 1990–2000 // Віче. – 2000. – № 11. – C. 3–48.

Малиновська О. Українсько-польське стратегічне партнерство: геополітичний вимір // Україна і Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. – К.: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2002.

Павленко С. Сучасний стан українсько-польських взаємин та перспектива співпраці РП і України в контексті майбутнього членства Польщі в ЄС // Україна і Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. – 36. наук, праць. – К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2002. – Ч. 2. – С. 101.

Chojnowski A. Bruski J. Ukraina. Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa: Wydawnictwo TRIO. – 2006. – p. 281.

Draus J. Polish-Ukrainian relations after independence// New Ukraine. A Journal of History and Politics. – 2011. – № 10.

Kapuśniak T. Polityka Polski wobec Ukrainy. Uwarunkowania–Koncepcje– Realizacja. A. Gil, T. Kapuśniak. Lublin–Warszawa, 2009. S. 230.

Kapuśniak T. Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa–Lublin, 2008. S. 320.

Ukraine and Poland: Time to Shed Myths. No future can be built without respect for history from both sides [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainianweek.com/Politics/26298

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії