Динаміка образу країни в президентському дискурсі (за матеріалами щорічних послань президента РФ).

Автор(и)

  • I. Boginska Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

образ країни, ідентичність, зовнішня політика, президент, Російська Федерація, Федеральні Збори

Анотація

Конструктивістська парадигма в теорії міжнародних відносин дозволяє досліджувати взаємовідносини держав з врахуванням уявлень акторів про самих себе та інших учасників міжнародних відносин. Для розуміння особливостей поведінки суб’єкта політики на міжнародній арені вагоме значення має його політична ідентичність, яку фіксує «внутрішній» образ країни. Аналіз офіційного політичного дискурсу дозволяє простежити динаміку цього образу та співвіднести його з уявленнями, поширеними в масовій свідомості громадян. Серед джерел, що містять «кремлівський» дискурс з питання «що таке Росія?», слід звернути увагу на щорічні Послання Президента РФ Федеральним Зборам, практика яких була започаткована ще в 1994 р. За цей час президенти 22 рази виступали з цими текстами. Контент-аналіз президентських текстів дозволив зафіксувати базові характеристики образу Росії і як «держави росіян», і як міжнародного актора (зовнішній аспект образу). Офіційний дискурс не є конструктом того образу країни, який просуває російська влада. Він повсякчас підлаштовується під міфологеми та ідеологеми, що існують у масовій свідомості росіян.

Біографія автора

I. Boginska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

Посилання

Dina Moulioukova. Dialectic Relation between Foreign Policy and Russian National Identity [Електронний ресурс] / Miami-Florida European Union Center of Excellence. – Vol., No. 9. – June 2011.

Hopf T. Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Politics, Moscow, 1955 and 1999 / Ted Hopf. – Ithaca, New York: Cornell University Press, 2002. – Р. 16.

Wendt A. Social Theory of International Relations. – Cambridge, 2000. – Р. 198.

Большинство россиян всегда сожалели о распаде СССР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.km.ru/front-projects/belovezhskoe-soglashenie/bolshinstvo-rossiyan-vsegda-sozhaleli-o-raspade-sssr

Выступление Б. Н. Ельцина на церемонии вступления в должность Президента Российской Федерации 10 июля 1991 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohistory.ru/ru/documents/433

Выступление президента Росии Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://izvestia.ru/news/321595

Грэм Томас. Действия России: первопричины [Електронний ресурс] / Т. Грэм // Россия в глобальной политике. – 2016. – 28 августа.

Гудков Л. Проблемы негативной идентификации / Л. Гудков // Мониторинг общественного мнения. – 2000. – № 5. – С. 37.

Дубин Б. Запад, граница, особый путь: символика «другого» в политической мифологии современной России / Б. Дубин // Мониторинг общественного мнения. – 2000. – № 6.

Киселев И. Ю. Образ государства в международных отношениях и социальное познание / И. Ю. Киселев // Вопросы философии. – 2003. – № 5.

Киселев И. Ю. Динамика образа государства в международных отношениях / И. Ю. Киселев, А. Г. Смирнова. – СПб., 2006.

Киселев И. Ю. Образ государства как фактор принятия внешнеполитических решений / И. Ю. Киселев, А. Г. Смирнова // ПОЛИС. – 2004. – № 4.

Кортунов С. В. Национальная идентичность: постижение смысла / С. В. Кортунов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 586 с.

Малинова О. Тема прошлого в риторике президентов России / О. Малинова // Pro et contra. – 2011. – Май–август. – С. 106–122.

Медведев Д. А. Россия, вперед! [Електронний ресурс] / Д. А. Медведев. – Режим доступу: http://kremlin.ru/events/president/news/5413

Международная безопасность [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.levada.ru/2016/07/12/mezhdunarodnaya-bezopasnost/

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 24 февраля 1994 года «Об укреплении российского государства (основные направления внутренней и внешней политики)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //prohistory.ru/ru/documents/320

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 23 февраля 1996 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohistory.ru/ru/documents/410

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 6 марта 1997 г. «Порядок во власти – порядок в стране (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohistory.ru/ru/ documents/411

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 30 марта 1999 г. «Россия – на рубеже эпох» (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohistory.ru/ru/documents/215

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 г. «России надо быть сильной и конкурентоспособной» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohistory.ru/ ru/documents/414

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации (25 апреля 2005 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации (26 апреля 2007 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kremlin.ru/events/ president/transcripts/24203

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации (5 ноября 2008 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/1968

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации (12 ноября 2009 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/5979

Послание Президента Федеральному Собранию (12 декабря 2013 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/19825

Послание Президента Федеральному Собранию (4 декабря 2014 г.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/47173

Почему мы не любим Америку [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://www.levada.ru/2016/04/25/pochemu-my-ne-lyubim-ameriku/

Путин В. В. Россия и меняющийся мир [Електронний ресурс] / В. В. Путин. – Российская газета. – 2012. – 27 февраля. – Режим доступу: https://rg.ru/ 2012/02/27/putin-politika.html

Распад СССР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.levada.ru/2016/04/19/raspad-sssr/

Торкунов А. В. Трудная дорога к партнерству. Российско-американские отношения после «холодной войны» [Електронний ресурс] // Свободная мысль. – 2004. – 4. – Режим доступу: http://www.torkunov.mgimo.ru/s-misl.php

Тренин Д. «Для США Россия – забияка, терроризирующий свой околоток» [Електронний ресурс] / Д. Тренин // Россия в глобальной политике. – 2016. – 11 июля. – Режим доступу: http://www.globalaffairs.ru/global-processes/ Dlya-SShA-Rossiya-zabiyaka-terroriziruyuschii-svoi-okolotok-18273

Что услышали участники ПМЭФ в выступлении Путина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160617_ putin_st_pete_forum_europe

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політологічні студії