История внешней политики Испании / Н. Е. Аникеева, В. А. Ведюшкин, О. В. Волосюк, И. Ю. Медников, С. П. Пожарская. – М.: Международные отношения, 2013. – 504 с.

Автор(и)

  • O. Ivanitska Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • N. Boyko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Світова іспаністика поповнилась унікальним дослідженням під назвою «Історія зовнішньої політики Іспанії», виконаним авторським колективом у складі Н. Є. Анікеєвої, В. О. Ведюшкіна, О. В. Волосюк, І. Ю. Мєднікова, С. П. Пожарської [1]. Винятковість книги обумовлена, насамперед, різноплановим діапазоном, використаним при її написанні: хронологічним (з кінця ХV ст. до сучасності), географічним, який охоплює європейський, середземноморський, африканський та латиноамериканський континенти, використанням нових масивів іспанських архівних і документальних матеріалів, різножанрової історіогра- фічної бази. У дослідженні, яке складається з 21 глави і завершується спеціальними додатками про урядування іспанських монархів, керівників зовнішньо-політичного відомства та розлогим списком джерел і літератури, застосовано хронологічний принцип викладу матеріалу, який дозволяє системно й комплексно простежити етапи та особливості становлення й розвитку зовнішньої політики іспанської держави від 1714 до 2011 рр.

Біографії авторів

O. Ivanitska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

N. Boyko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач кафедри всесвітньої історії

Посилання

История внешней политики Испании / Н. Е. Аникеева, В. А. Ведюшкин, О. В. Волосюк, И. Ю. Медников, С. П. Пожарская. – М.: Международные отношения, 2013. – 504 с.

Іваницька О. П. Новітня історія Іспанії в життєписах королів. Альфонсо ХІІІ – король парадоксів / О. П. Іваницька. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 232 с.

Пожарская С. П. Бурбоны в Испании / С. П. Пожарская // Новая и новейшая история. – 1993. – № 1. – С. 153–170.

Jose Sanchez Jimenez. La Espana. De 1875 a 1931. – Madrid: Edisiones ISTMO, 1995. – 470 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Рецензії та огляди літератури