Радянська топоніміка міст як спосіб переписування історичної пам’яті (на прикладі Вінниці 1920–30-х рр.)

Автор(и)

  • K. Kuzina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

місто, міський простір, радянізація, Вінниця, топоніми, меморіал, історична пам’ять

Анотація

Стаття присвячена аналізу радянської топонімічної системи у містах. Розглянута зміна топоніміки у містах як один з інструментів впливу на колективну пам’ять городян. На основі історичних джерел і наукової літератури проаналізовані заходи радянської влади щодо запровадження нових назв вулиць Вінниці як важливі ідеологічні складові політики радянізації міського простору. Були використані матеріали державного архіву Вінницької області, періодичні видання. Методологічною основою стала робота Пола Коннертона «Як сучасність забуває», де дослідник виділяє способи конструювання пам’яті – меморіал (просторові асоціації) та локус («атмосфера», суб’єктивні переживання). Хронологічні межі дослідження охоплюють 1920 – 1930-х рр. – період докорінних змін, спрямованих на радянізацію Вінниці. Перейменування вулиць у Вінниці на початку 1920-х рр. можна розглядати як спосіб переписування історичної пам’яті. Зникли назви вулиць, пов’язаних з історичними діячами та подіями минулого, а також з релігійною топонімікою. Зі 127 вулиць і провулків у 1921 р. зберегли дореволюційні назви тільки 21. Вулиці та площі Вінниці були названі на честь героїв нової епохи – радянських державних, партійних і військових діячів, а також учасників міжнародного комуністичного руху. Більшість назв вулиць не відображала місцеву специфіку Вінниці. Принцип історизму був відкинутий.

Біографія автора

K. Kuzina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

Посилання

Connerton P. How Modernity Forgets / P. Connerton. – Cambridge University Press, 2009.

Гайдай О. Ю. Радянська спадщина в політиці пам’яті та свідомості населення України 1991–2014 рр. (на матеріалах Вінницької, Житомирської, Черкаської та Полтавської областей): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Ю. Гайдай; Ін-т історії України НАН України. – К., 2015. – 15 с.

Державних архів Вінницької області. Ф.Д-262 Вінницька міська дума. – Оп. 1. – Спр. 21.

Державний архів Вінницької області. Ф.Д-262 Вінницька міська дума. – Оп. 1. – Спр. 22.

Державний архів Вінницької області. Ф.Р-925 Подільський губернський виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – Оп. 1. – Спр. 124.

Державний архів Вінницької області. Ф.Р-925 Подільський губернський виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – Оп. 2. – Спр. 499.

Державний архів Вінницької області. Ф.Р-925 Подільський губернський виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – Оп. 2. – Спр. 910.

Державний архів Вінницької області. Ф.Р-992 Подільська губернська рада народного господарства. – Оп. 1. – Спр. 45.

Закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 26. – Ст. 219.

Зробити Вінницю добре впорядкованим містом // Більшовицька правда. – 1934. – 16 травня. 11. Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник / Т. Кароєва. – Вінниця: Віндрук, 2016. – 64 с.

КароєваТ. З досвіду робочої групи щодо «декомунізації» публічного міського простору Вінниці: погляд історика / Т. Кароєва [Електронний ресурс]// Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. – 2017. – № 2. – С. 196. – Режим доступу. URL: http://resource.history.org.ua/ publ/misto_2017_2_17

Напередодні Жовтневих свят. План демонстрації і параду // Робітнича газета. – 1928. – 6 листопада. – С. 4.

Памятник Ленину // Винницкая рабочая газета. – 1926. – 19 мая. – С. 2.

Порядок празднования годовщины свержения самодержавия в России // Вести. – 1920. – 12 марта.

Порядок шествия // Вести. – 1921. – 5 ноября.

Приказ № 174 Подольского Губисполкома (по отделу Управления) от 15 декабря 1921 г. // Вісті. – 1921. – 31 грудня.

Рольф М. Советский массовый праздник / М. Рольф. – М.: РОСПЭН, 2009. – 439 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії