Російське населення Східної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 року).

Автор(и)

  • N. Malyarchuk Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

Ключові слова:

росіяни, українці, Всесоюзний перепис населення 1926 р., Східна Україна

Анотація

У статті на основі аналізу матеріалів Всесоюзного перепису населення 1926 р. встановлюється чисельність російського населення Східної України (сучасних Харківської, Донецької та Луганської областей), визначаються особливості його розселення та місце в етнічній структурі регіону. Автор зазначає, що у 1926 р. на сході України було зосереджено майже половину усього російського населення УССР. Проаналізувавши розподіл росіян між округами Східної України, визначає, що найбільше російського населення, як міського, так і сільського, було сконцентровано у Харківській окрузі, пояснюючи це її розташуванням на кордоні з Росією, особливостями заселення регіону та столичним статусом міста Харкова, що приваблював в округу мігрантів, у тому числі й з сусідніх російських регіонів. Аналіз етнічної структури населення Східної України дозволив зробити висновок, що росіяни не становили більшості у цьому регіоні, кількісно поступаючись українцям в усіх без винятку округах. Серед мешканців міських поселень Сталінської, Луганської та Маріупольської округ, а також у шахтарських містах Дмитрівське та Сталін росіяни становили більшість, тоді як у сільській місцевості Східної України вони не складали й чверті населення, за винятком Луганської округи, де існували райони, компактно заселені донськими козаками, і питома вага росіян серед її населення була дещо вищою.

Біографія автора

N. Malyarchuk, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Воронко О. Г. Розвиток етнодемографічних процесів і формуваня соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. ХХ ст.: дис. … канд. іст. наук: 07.00.05. / О. Г. Воронко. – К., 1998.  230 с.

Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по республикам СССР. – URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_ 26.php?reg=4

Всесоюзная перепись населения 1926 года. – М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928. – Т. 12, отд. 1: Украинская Социалистическая Советская Республика. Правобережный подрайон. Левобережный подрайон. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность. – 482 с.

Всесоюзний перепис людності 1926 р. – М.: Видання ЦСУ Союзу РСР, 1929.  Т. ХІІІ, від. 1: Українська соціялістична радянська республіка. Степ. Дніпрянський промисловий підрайон. Гірничий підрайон. Національність, рід- на мова, вік, письменність.  465 с.

Гринь Д. Зміни в національному складі міського населення України у 20–30-х рр. ХХ ст. / Д. Гринь // Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Збірник наукових праць. – К.: Стилос, 1999. – С. 196–202.

Данильченко О. П. Етнічні групи півдня України: економічне та соціально-політичне становище на початку 20-х рр. ХХ ст. / О. П. Данильченко.  К.: Інститут історії України НАН України, 1993.  58 с.

Єфіменко В. Створення російських національних районів УСРР / В. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки.  2012.  № 21.  С. 72–99.

Турченко Г. Ф. Етнічний склад міського населення Півдня України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.) / Г. Ф. Турченко, Д. В. Овчаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2009. Вип. XXVII. – С. 185–192.

Чирко Б. В. Національні меншини в Україні (20–30 рр. ХХ століття) / Б. В. Чирко.  К.: Асоціація «Україна», 1995.  215 с.

Якубова Л. Д. Етнічні меншості УРСР у першій половині 20-х років ХХ ст. / Л. Д. Якубова.  К., 2002.  188 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії