Радянський варіант сатири як засіб боротьби з внутрішніми та зовнішніми ворогами тоталітарного режиму середини XX ст.

Автор(и)

  • A. Yakovliev Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Ключові слова:

радянська сатира, сміхова культура, офіційний гумор, образ ворога, пропаганда

Анотація

Стаття присвячена дослідженню радянської сатири, що в умовах тоталітарної пропаганди перетворювалася на політичний інструмент влади. Зокрема, визначається роль політичної сатири як елемента офіційної радянської сміхової культури у боротьбі з внутрішніми та зовнішніми ворогами у період з 1945–1953 рр., час, що характеризується повоєнною відбудовою, а отже, пошуком нових типів внутрішніх і зовнішніх ворогів. Акцентується увага на численних дискусіях радянських політиків і вчених щодо значущості, ролі й потреби сатири в повсякденному житті радянської держави. Одне з головних завдань дослідження – показати, як саме сатира використовується у ролі «зброї» проти класових ворогів СРСР. У зв’язку з цим у статті аналізуються механізми формування образу ворога, умови його виникнення у зазначений час, класифікація «ворогів». У висновках підкреслюється роль сатири у критиці та викритті соціальних недоліків, радянського акценту на перевагах соціалі- стичного ладу над капіталістичним, через що ворожі образи з легкістю фіксувалися у людській пам’яті та поширювалися суспільством. Подальші напрацювання пов’язані з характеристикою технік зображення образу ворога у сатиричній пресі СРСР часів пізнього сталінізму.

Біографія автора

A. Yakovliev, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

аспірант кафедри історії слов’ян

Посилання

Айвазова Э. Р. Сатира как эффект противоречия / Э. Р. Айвазова. – URL: http://www.jurnal.org/articles/2015/fill5.html

Алексеев В. А. Оружием политической сатиры / В. А. Алексеев. – М.: Мысль, 1979. – 244 с.

Борев Ю. Комическое или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия / Ю. Борев. – М., 1970. – 269 с.

Ефимов Б. Основы понимания карикатуры / Б. Ефимов. – М., 1961. – 72 с.

Зазаева Н. Б. Пропаганда как явление политической культуры в информационном обществе / Н. Б. Зазаева // Вестник Поволжского института управления. – 2015. – № 5. – С. 95–101.

Зикун Н. І. Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в інформаційному просторі України: становлення, розвиток, жанрово-тематичні форми: дис. … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Н. І. Зикун. – Львів, 2016. – 482 с.

КірєєваО. В. Своєрідність реалізації сатиричного начала в жарті Є. Кротевича «Сентиментальний чорт» / О. В. Кірєєва. – URL: http://litzbirnyk.com.ua/ vipusk-4-10-2012

Коржева П. Б. Язык юмора и сатиры / П. Б. Коржева. – Алма-Ата: Мектеп, 1979. – 120 с.

Костюк В. В. Засоби комічного в сатирично-гумористичному журналі «Перець» (радянський та пострадянський періоди) / В. В. Костюк. – URL: http:// philology.univer.kharkov.ua

Магомедов Р. Р. Историко-психологические основания становления образа внешнего врага СССР в первой половине 1930-х годов / Р. Р. Магомедов, М. Г. Чогандарян // Вестник ОГУ. – 2013. – № 3 (152). – С. 121–126.

Образ врага / сост. Л. Гудков. – М.: ОГИ, 2005. – 334 с.

Покотыло М. В. Сатира в контексте русской литературы ХХ в.: онтологический статус и функции / М. В. Покотыло // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 8. – С. 262–271.

Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества / Е. С. Сенявская. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2006. – 288 с.

Столяр М. Советская смеховая культура / М. Столяр. – К.: Стилос, 2011. – 304 с.

Українська народна сатира і гумор: збірка / упоряд., вступ. ст. Г. А. Нудьга. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1957. – 288 с.

Ушакин С. «Смехом по ужасу»: о тонком оружии шутов пролетариата / С. Ушакин // НЛО. – 2013. – № 121. – URL: http://magazines.russ.ru/nlo/ 2013/121/12u-pr.html

Фатеев А. Образ врага в советской пропаганде 1945–1954 гг. / А. Фатеев. – URL: http://psyfactor.org/lib/fateev2.htm

Фокин А. Советская смеховая культура в эпоху «развернутого строительства коммунизма» / А. Фокин // Вестник Челябинского государственного университета. – 2007. – № 13. – С. 125–130.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії