Діяльність постійного представництва Ради Міністрів УРСР у Москві у 1950–1954рр. і процес інтеграції Криму з Україною.

Автор(и)

  • P. Satskyi ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ключові слова:

Постпредство Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР, Голова Ради Міністрів УРСР, Рада Міністрів СРСР, Каховська ГЕС, Південно-Український, Північно-Кримський канал, Севастополь

Анотація

Автором статті здійснено дослідження діяльності в командно-адміністративній системі СРСР 1950–1954 рр. такої інституції, як Постійне ПредставництвоРади Міністрів УРСР у Москві. Основний метод, застосований у дослідженні, є проблемно-хронологічний, спираючись на який здійснено аналіз інформації архівних матеріалів. Необхідність функціонування такої інституції як Постійне Представництво Ради Міністрів УРСР у Москві обумовлюва лась потребою отримання оперативної інформації ЦК КП(б)У і Радою Міністрів УРСР про рішення загальносоюзних органів влади і управління СРСР щодо питань, які були актуальними для УРСР. Також, Представництво УРСР у Москві здійснювало активну роботу щодо лобіювання інтересів республіки в органах Союзного Уряду. У період 1950–1954 рр. відбувається про- цес соціально-економічної інтеграції Кримської області із УРСР, який був обумовлений розгортанням програми будівництва Каховської ГЕС, Південно-Українського і Північно-Кримського каналів та освоєння південних районів УРСР і північних районів Криму як цілісного господарського комплексу. Усі ці програми відкривали можливості для пожвавлення економіки Кримського півострова і підвищення ефективності вкладення ресурсів у його розвиток. Дослідження діяльності Постійного Представництва УРСР у Москві у період соціально-економічної інтеграції Криму із УРСР розкриває можливості для оцінки внеску українського народу у процес відродження Криму та пошуку ефективної моделі управлінської взаємодії півострова із материком.

Біографія автора

P. Satskyi, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат історичний наук, доцент, доцент кафедри політичної історії

Посилання

Василенко В. А. Постійне Представництво Ради Міністрів УРСР при Ра- ді Міністрів Союзу РСР як орган зовнішніх зносин Української РСР/ В. А. Василенко // Вісник Київського університету. Серія права. – 1965. ‒ №. 6. – К.: Видавництво Київського університету, 1965. – С. 68–73.

(В – П. С.) Совет Министров Украинской ССР, товарищу Коротченко Д. С. (від – П. С.) Заместителя Председателя Госплана Совета Министров УССР И. Гладышева. 2.VI.1952 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 8. – Спр. 7547.

(В – П. С.) Совет Министров Украинской ССР, товарищу Коротченко Д. С. (від П. С.) Председателя Госплана Совета Министров УССР Селиванова А. 30.IV.1953 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 8. – Спр. 7547.

В ЦК КП(б)У Мельникову Л. Г., Совет Министров УССР Коротченко Д. С. (Інформація за підписом Г. Онищенка – П. С.). 4 серпня 1951 р. // ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 8. ‒ Спр. 3184.

(До листа Мельникова Л. і Коротченка Д. Сталіну Й. від грудня 1952 р. – П. С.) проект постановления Совета Министров СССР «О плане строительства Южно-Украинского и Северо-Крымського каналов, оросительных и обводнительных систем в южных областях Украины и северных районах Крыма на 1953 год и мерах по обеспечению его выполнения» // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1774.

Дудин Ю. в ЦК КП Украины тов. Кириченко А. И. Принято по ВЧ 28.Х.1954 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3725.

Заместителю Председателя Совета Министров СССР товарищу Сабурову М. З. (від – П. С.) С. Жука. 16 апреля 1952 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2893.

Замечания к проекту записки по строительству Южно-Украинского канала, разработанной Госпланом СССР (За підписом Д. Коротченка і Л. Мельникова – П. С.). Разослано членам Комиссии (котра мала визначити остаточно варіант зрошування півдня України – П. С.) по распоряжению М. Сабурова. 23 февраля 1953 // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2893.

О ходе строительства Южно-Украинского канала и мерах, обеспечивающих выполнение производственного плана в 1952 году. А. Бочкин. 12.11.52 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1773.

Петров А. С. О сочетании отраслевого и территориального принципов в управлении промышленным производством / А. С. Петров // Правовые проблемы науки управления. – М.: Издательство «Юридическая литература», 1966. – С. 109–118.

Председателю Исполнительного Комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся товарищу Яснову М. А. (від – П. С.) Председателя Совета Министров УССР Коротченко Д. 20.V.53 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 8. – Спр. 7547.

Председателю Совета Министров Украинской ССР товарищу Коротченко Д. С. (від – П. С.) Постпреда Совета Министров УССР при Совете Министров СССР Г. Онищенко. 21 апреля 1952 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 8. – Спр. 7547.

Секретарю ЦК КП(б) Украины тов. Мельникову Л. Г. По поручению тов. ХрущеваН. С. направляется Вам заявление тов. Константинова М. Н. (від – П. С.) Помощника Секретаря ЦК и МК ВКП(б) Шуйского. 29.І.52 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2893.

Секретарю ЦК КП Украины товарищу Мельникову Л. Г. Докладная записка к вопросу о преимуществах принятой Правительством схемы орошения юга Украины (від – П. С.) зав. отделом ЦК КП Украины по строительству и стройматериалам Мацуй, зав. сектором отдела ЦК КП Украины по строительству и стройматериалам Бибикова. Не пізніше 21.02.1953 р. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2893.

Товарищу Сталину И. В. (від – П. С.) Председателя Совета Министров УССР Д. Коротченко, Секретаря ЦК КП(б)У Л. Мельникова. Декабрь 1952 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1774.

Чехович В. А. Постійне Представництво Ради Міністрів Української РСР при Раді Міністрів Союзу РСР: історія і сучасність / В. А. Чехович // Правова держава. Республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 1. – К.: Наук. думка, 1992. – С. 127–131.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії