Польське землеволодіння в правобережній Україні у працях Даніеля Бовуа.

Автор(и)

  • N. Stoberska Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Ключові слова:

польське землеволодіння, поміщицтво, Правобережна Україна, Російська імперія, Польща

Анотація

У статті висвітлено погляди Даніеля Бовуа на проблему польського землеволодіння в Правобережній Україні. Історик неупереджено дослідив суспільні відносини у трикутнику польська шляхта–російський царат–українське селянство, показавши антагонізм між ними. Д. Бовуа закликав по-новому дивитися на історію українсько-польських відносин та усвідомити дійсну правду, уникаючи штампів про братерство поляків з українцями. Показано, що Бовуа написав тристоронню історію замість українських істориків.

Біографія автора

N. Stoberska, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

здобувач кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Бовуа Д. Битва за землю в Україні: 1863–1914: Поляки в соціоетнічних конфліктах / Д. Бовуа. – К., 1998. – 334 с.

Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні 1793–1830 рр. / Д. Бовуа: пер. з франц. З. Борисюк. – Львів: Кальварія, 2007. – 296 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863) / Д. Бовуа. – К.: ІНТЕЛ, 1996. – 106 с.

Валуєв П. А. Дневник П. А. Валуева министра внутренних дел / П. А. Валуєв. – Т. 1. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 422 с.

Васильченко С. Родове прокляття України / С. Васильченко // Всесвіт. – 1999. – № 9/10. – С. 175–181.

Вушко І. Даніель Бовуа і його польське питання / І. Вушко // Україна модерна. – Ч. 10. – Київ–Львів, 2006. – С. 214–220.

Дашкевич Я. Даніель Бовуа та вивчення історії польсько-українських відносин / Я. Дашкевич // Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шлях- та між царизмом та українськими масами (1831–1863). – К.: Інтел, 1996. – С. 3–48.

Карліна О. Даніель Бовуа проти – спокуси красивих історій / О. Карліна // Український гуманітарний огляд. Вип. 13. – К.: Критика, 2008. – С. 84–94.

Карліна О. Кінець міфові про Україну-Аркадію / О. Карліна // Український гуманітарний огляд. Вип. 1. – К.: Критика, 1999. – С. 63–68.

Марусык Т. Борьба за землю в Украине: французский взгляд / Т. Марусык // Зеркало недели. – 1998. – 20 июня.

Марусик Т. Паризький Дон Кіхот Даніель Бовуа, який захищає українську історію перед французькою історіографією / Т. Марусик // Вечірній Київ. – 1998. – 12 травня.

Полное собрание законов (ПСЗ). – Т. ХL. – Отд. ІІ. – № 42759. – СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1865.

Самбук С. М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине ХІХ в. – Минск: Наука и техника, 1980. – 224 с.

Фицик І. Д. Французька візія етносоціальної історії Правобережної України ХІХ століття / І. Д. Фицик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. XXXVIII. – С. 57–61.

Чекан О. У трикутнику Східної Європи (опубліковано в журналі Український тиждень за 27 липня 2011 року) / О. Чекан. – URL: www.tyzhden.ua/ Society/26400 27 16. Яковенко Н. Від видавців // Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863– 1914: Поляки в соціоетнічних конфліктах / Н. Яковенко: пер. на укр. З. Бори- сюк. – К.: Критика, 1998. – С. 4–8.

Яковенко Н. Від редактора / Н. Яковенко: пер. з франц. З. Борисюк // Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793–1830 рр. – Львів: Кальварія, 2007. – С. 7–10.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії