Джерела до вивчення соціального захисту населення УСРР у 1920-х рр.

Автор(и)

  • R. Prilipko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

джерела, населення, соціальний захист, наркомати, статистика, соціальна політика, УСРР

Анотація

У статті аналізуються опубліковані та неопубліковані джерела, доступні сучасним історикам, які дають змогу комплексно дослідити проблему соціального захисту населення УСРР у період нової економічної політики. Висвітлено інформативні можливості широкого кола архівних документів, статистичних матеріалів щодо системи заходів радянської держави, спрямованих на соціальне забезпечення робітників і службовців у разі настання основних соціальних ризиків: безробіття, хвороби, часткової чи повної втрати працездатності. Висвітлено різноплановість документів про діяльність наркоматів соціального забезпечення визначеного періоду. Проаналізовано матеріали Української загальнопланової комісії. В статті виокремлено матеріали офіційної статистики Головного управління соціального страхування.

Біографія автора

R. Prilipko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України

Посилання

ВКП(б) и профсоюзы о социальном страховании: сб. документов / под общ. ред. Д. Антошкина. – М.: Профиздат, 1934. – 182 с.

Волуйский Н. Пенсионное обеспечение в СССР / Н. Волуйский, Е. Маслова. – М.: Госфиниздат, 1958. – 112 с.

Декреты советской власти. – Т. 1. (25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г.). – М., 1957. – 480 с.

Эрдели Б. В. Законодательство о труде в зарубежных странах. Вып. 3. Социальное страхование. Сравнительный обзор иностранного и советского законодательства / Б. В. Эрдели. – М.: Вопросы труда, 1927. – 45 с.

Материалы по статистике социального страхования на Украине / под ред. проф. Э. М. Кагана. Вып. І. – Харьков: Главное управление социального страхования на Украине, 1927. – 148 с.

Материалы по статистике социального страхования на Украине / под ред. И. И. Фреймана и проф. Э. М. Кагана. Вып. ІІ. – Харьков: Изд-во «Вопросы труда», 1927. – 205 с.

Мельничук О. А. Соціальне страхування в радянській Україні (20– 30-ті рр. ХХ ст.) / О. А. Мельничук. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 372 с

Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. / О. М. Мовчан. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 312 с.

Промышленность и рабочие Донбасса, октябрь 1917 – июнь 1941. Сборник документов и материалов. – Донецк: Донбасс, 1989. – 238 с.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.). Сборник документов и материалов. – К.: Политиздат Украины, 1964. – 593 с.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики (1926–1932 гг.). Сборник документов и материалов. – К.: Политиздат Украины, 1966. – 594 с.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933–1941 гг. Сборник документов и материалов. Ч. 1. – К.: Наук. думка, 1977. – 511 с.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933–1941 гг. Сборник документов и материалов. Ч. 2. – К.: Наукова думка, 1977. – 288 с.

Промышленность и рабочий класс Харьковщины, октябрь 1917 – июнь 1941. Сборник документов и материалов. – Харьков: Изд-во Харьков- ского университета, 1986. – 234 с.

Соціальне страхування на Україні у 1926–1927 рр. (Статистичні та фінансові матеріали). – Харків: Питання праці, 1928. – 144 с.

Соціальне страхування на Україні у 1927–1928 рр. (Статистичні та фінансові матеріали). – Харків: Питання праці, 1929. – 131 с.

Социальное страхование в 1924–1925 гг. Материалы к страховой компании. – М.: Вопросы труда, 1925. – 118 с.

Социальное страхование на Украине в 1925–1926 гг. – Харьков: Изд. НКТ УССР, 1927. – 123 с.

Систематический сборник важнейших декретов 1917–1920. – М.: Б. в., 1920. – 246 с.

Статистические материалы по труду и социальному страхованию за 1925–1926 год / под ред. Л. Я. Минца и И. Ф. Энгеля. – М.: Вопросы труда, 1927. – 88 с.

Статистические материалы по труду и социальному страхованию за 1926–1927 год / под ред. Л. Я. Минца и И. Ф. Энгеля. – М.: Вопросы труда, 1927. – 48 с.

Финансовой отчет и анализ финансового положения социального страхования на Украине за 1-ю половину 1923/24 г. – Харьков: Издание Глав- ного управления социального страхования НКТ УССР, 1924. – 92 с.

Шарпатий В. Г. Соціальне забезпечення в УРСР (20–30-ті роки ХХ ст.) / В. Г. Шарпатий. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 268 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії