Проблеми житлово-комунальної сфери м. Вінниці за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.).

Автор(и)

  • A. Bezugliy Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • T. Gerasymov Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

житлово-комунальна сфера, Вінниця, Гетьманат, санітарія, водопостачання, опалення, освітлення, трамвай

Анотація

На основі неопублікованих архівних документів та матеріалів місцевої періодичної преси 1918 р. розглянуто основні проблеми житлово-комунальної сфери м. Вінниці у часи існування Української Держави П. Скоропадського. Зазначено, що в досліджуваний період забезпечення функціонування міських комунальних служб місцевій владі доводилося здійснювати в умовах глибокої економічної кризи та притоку до міста великої кількості біженців і переселенців. Автори підкреслили, що в 1918 р. з огляду на епідемічну небезпеку актуалізувалася проблема забезпечення міста водою. Потужність вінницького водогону не могла достатньою мірою задовольнити потреби як мешканців міста, так і місцевих установ. Встановлено, що санітарне становище Вінниці залишалося незадовільним через економічний та психологічний чинники. Владі вдалося тимчасово покращити ситуацію завдяки жорстким адміністративним заходам. Охарактеризовано проблему з опаленням приміщень у місті, яка полягала в складнощах з придбанням необхідної кількості дров внаслідок їхнього дефіциту, зокрема, через масові зловживання на дров’яному ринку. Вказано на важке становище міської електростанції, яке призвело до встановлення муніципалітетом обмежень у використанні електроенергії. Одним із наслідків цього стало скорочення трамвайного руху та переповнення пасажирами трамвайних вагонів. Наголошується на низькій якості дорожнього покриття в місті.

Біографії авторів

A. Bezugliy, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, доцент, проректор з
науково-педагогічної роботи та освітньої інноватики

T. Gerasymov, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, докторант кафедри історії та культури України

Посилання

Антисанитарное состояние // Слово Подоліи. – 1918. – 30 августа. – С. 1.

Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення / Ярослава Верменич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с.

Винницкие тротуары и мостовые // Слово Подоліи. – 1918. – 14 июля. – С. 2.

Вінниця: Історичний нарис / [гол. ред. Подолинний А. М. та ін.]. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 304 с.

Вінниця: історичний нарис. – Вінниця: кн.-газ. вид-во., 1964 р. – 354 с.

Вітюк О. Міське самоврядування на Поділлі в добу Української революції 1917–1920 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. О. Вітюк. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 20 с.

Герасимов Т. Ю. Проблеми міського громадського транспорту Поділля за Гетьманату Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) / Т. Ю. Герасимов // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 65–67.

Герасимов Т. Ю., Романюк І. М. Санітарне становище м. Вінниці за гетьманування Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) / Т. Ю. Герасимов // Гілея: науковий вісник. – Вип. 56 (№ 1). – К., 2012. – С. 42–45.

Герасимов Т. Ю. Споживання електроенергії містами Подільської губернії за доби гетьманату П. Скоропадського / Т. Ю. Герасимов // Інтелігенція і влада: громадсько-політ. наук. збір. – Вип. 23. – Одеса, 2011. – С. 64–70.

Городские достопримечательности // Слово Подоліи. – 1918. – 24 июля. – С. 2.

Грязевые источники гостиницы «Савой» // Слово Подоліи. – 1918. – 9 июля. – С. 1.

Державний архів Вінницької області (далі – ДАВіО). Ф. Д-230. – Оп. 1. – Спр. 1508.

ДАВіО. Ф. Д-230. – Оп. 1. – Спр. 1877.

ДАВіО. Ф. Д-230. – Оп. 1. – Спр. 1900.

ДАВіО. Ф. Д-230. – Оп. 3. – Оп. 73.

Достопримечательности г. Винницы // Слово Подоліи. – 1918. – 19 июля. – С. 1.

Заботы о санитарии // Слово Подоліи. – 1918. – 11 июля. – С. 2.

Заседание Винницкой городской думы. 25 июля // Слово Подоліи. – 1918. – 28 июля. – С. 1.

Информация по вопросу продовольствия населению г. Винницы // Слово Подоліи. – 1918. – 24 октября. – С. 2.

Історія міст і сіл Української РСР: Вінницька область / гол. редкол. П. Т. Тронько. – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. – 777 с.

К благоустройству города // Слово Подоліи. – 1918. – 4 июля. – С. 1.

К введению новой платы за проезд в трамвае // Слово Подоліи. – 1918. – 11 августа. – С. 2.

К вопросу об устройстве водопровода, канализации и трамвая // Подольский край. – 1918. – 12 мая. – С. 2.

К очистке города // Слово Подоліи. – 1918. – 9 августа. – С. 1.

Льгота слушателям курсов // Слово Подоліи. – 1918. – 16 августа. – С. 2.

Наш трамвай // Слово Подоліи. – 1918. – 4 августа. – С. 1.

О санитарном состоянии г. Винницы // Слово Подоліи. – 1918. – 30 июля. – С. 1.

Оздоровление города // Слово Подоліи. – 1918. – 30 июля. – С. 1.

Положение продовольственного дела в г. Виннице: Информация Думы членом управы Сведерским // Слово Подоліи. – 1918. – 6 октября. – С. 2.

Починка тротуаров // Слово Подоліи. – 1918. – 11 июля. – С. 2.

Прежде и теперь // Слово Подоліи. – 1918. – 15 сентября. – С. 2.

Протоколы за антисанитарное состояние дворов // Слово Подоліи. – 1918. – 23 июля. – С. 1.

Сведения о населении // Слово Подоліи. – 1918. – 27 сентября. – С. 2.

Сокращение времени движения электрического трамвая // Слово Подоліи. – 1918. – 4 сентября. – С. 1.

Сокращение работы электрической станции // Слово Подоліи. – 1918. – 9 октября. – С. 1.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії