Реабілітація учасників визвольних змагань 1917–1920-х рр.

Автор(и)

  • S. Vlasiuk Національний університет «Острозька академія»

Ключові слова:

закон, постанова, проект, указ, Українська Революція

Анотація

У період після падіння Радянського Союзу в українському суспільстві почала формуватися нова система оцінок історичних подій та діячів – посттоталітарна пам’ять. Якщо тоталітарний режим з його цензурою образів та історичних наративів маніпулював пам’яттю (результатом таких процесів стала поява так званий «репресованої пам’яті»), то після 1991 р. змінилися умови, які тепер дозволили переглянути своє минуле з позиції демократичного соціуму. Творені «міністерствами пам’яті» образи епохи тоталітаризму відходять на задній план, а утворений вакуум заповнюють образи подій і діячів, які чи не найбільше спричинилися до утвердження незалежності, боротьби за неї і формування та утвердження національної ідеї. Питання історичної пам’яті для посттоталітарних країн важливе в контексті перехідного суспільства, для якого характерна позиція щодо свого минулого або «пробачити й забути», або «переслідувати й карати». Законодавство перехідного періоду передбачає і відшкодування жертвам попереднього режиму. На сьогодні живих свідків тих подій чи учасників уже не залишилося, тому відшкодування можливе тільки символічне: встановлення відповідних меморіалів діячам чи подіям, проведення комеморативних заходів. На це спрямовані і нормативно-правові акти органів влади. В європейській традиції закони про реабілітацію спрямовані на відновлення справедливості по відношенню до репресованих і компенсацію їм заподіяної шкоди. Жертвами тоталітарного режиму були усі непокірні йому, тому закономірно, що у період змін настала потреба у їхній реабілітації

Біографія автора

S. Vlasiuk, Національний університет «Острозька академія»

аспірант кафедри історії

Посилання

В’ятрович В. Україна. Історія з грифом «Секретно». – Харків, 2015. – 512 с.

Засуджених у 1923 році отаманів Холодного Яру реабілітовано. Документи. URL: http://www.istpravda.com.ua/short/2016/10/20/149255/ (дата звернення: 24.09.2017)

Коваль Р., Завальнюк К. Трагедія отамана Волинця. – Київ, 2002. – 200 с.

Національно-визвольний повстанський рух в Україні наприкінці 1920– 1921 рр. Анотований покажчик. Справа «Петлюрівські отамани». – Київ, 2011. – 224 с.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення порядку перегляду Верховним Судом України судових рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не підлягають реабілітації 2728 від 04.04.2013. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=46447 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років 6574 від 09.06.2017. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61997 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» 2040 від 18.03.2003. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2040&skl=5 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» 2040-2 від 13.05.2003. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2040-2&skl=5 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (щодо єдиного підходу при визначенні реабілітованих осіб) 5317 від 25.03.2004. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=17605 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо надання статусу малолітніх політичних в’язнів) 7543 від 23.05.2005. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=24587 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (щодо підвищення рівня соціального захисту реабілітованих осіб) 2554 від 19.03.2013. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=46169 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо поширення статусу реабілітованих на громадян України, що зазнали репресій на території республік колишнього СРСР) 8566 від 13.12.2005. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=26400 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій) 4979 від 14.07.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=59743 (дата звернення: 24.09.2017)

Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо розширення категорій репресованих, що підлягають реабілітації) 1080 від 27.11.2014. URL: http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52497 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо розширення категорій репресованих, що підлягають реабілітації) 4506а від 14.08.2014. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51984 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо розширення кола суб’єктів, які можуть вважатися реабілітованими) 4249а від 04.07.2014. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51639 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (щодо статусу колишніх малолітніх в’язнів) 3643 від 18.06.2003. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15308 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (щодо статусу осіб, які в дитинстві потерпіли від політичних репресій) 5040 від 31.07.2009. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=35922 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» щодо узгодження його правових норм із Законом України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» 4266 від 18.03.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58448 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (щодо дітей, які народилися в ро- динах репресованих) 2521 від 20.05.2008. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=32557 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про тлумачення Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (щодо розширення списку родичів, що мають право знайомитись зі справами жертв) 2283а від 11.06.2013. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=47371 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» 3643/П від 09.09.2003. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf 3511=15794 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні 2040-1 від 18.12.2002. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf 3516=2040-1&skl=5 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні 7059 від 09.02.2001. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=9 758 (дата звернення: 24.09.2017).

Проект Закону про реабілітацію жертв політичних репресій і державну допомогу реабілітованим 3656 від 26.01.2009. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=34257 (дата звернення: 24.09.2017).

Репресії проти учасників антибільшовицького руху опору в Україні (1917–1925 рр.). Анотований покажчик архівних кримінальних справ «Основного» фонду архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБУ. – Харків, 2015. – 232 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії