Альтернативні школи України: історія становлення і перспективи.

Автор(и)

  • I Martynchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

альтернативне навчання, авторська школа, альтернативна школа, програма розвитку «Росток», школа-комплекс М. Гузика

Анотація

У статті розглядається питання історії становлення альтернативної освіти, з’ясовується сутність альтернативної школи як педагогічного явища. Метою авторського дослідження є визначення пріоритетів альтернативних педагогічних систем України на прикладі авторської школи XIX–ХХ ст., досвід організації навчання яких заклали фундамент сучасних авторських шкіл, окреслення їх переваг і недоліків.

Аналіз досліджень наукового доробку окресленої проблеми, зокрема робіт О. Сухомлинської, Л. Баталія, Л. Рубан, Л. Пуховської, І. Кравця та інших дослідників дали можливість узагальнити зарубіжний і вітчизняний досвід альтернативної освіти, визначити принципи організації діяльності освітнього закладу в статусі альтернативного.

Найбільш цікавими вітчизняними освітніми проектами вважаємо комплексну програму розвитку дітей «Росток», програму Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», систему розвивального навчання, комплексну систему навчання М. Гузика. У статті розглянуто один із напрямів альтернативного навчання – освітні проекти, які дають можливість поєднати систему класичної освіти з авторськими новаціями. Альтернативні школи спрямовані на створення комфортного середовища, розкриття здібностей, розвиток дитини як творчої самоорганізованої особи. Як і класичне, альтернативне навчання має свої плюси і мінуси, але саме його існування збагачує сучасне освітнє середовище новими ідеями, відкриває нові можливості для експериментальної перевірки творчих авторських здобутків, відкриває нові перспективи для шкіл майбутнього.

Біографія автора

I Martynchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Баталія Л. Порівняльний аналіз альтернативних шкіл Чехії, Польщі і Словаччини / Л. Баталія // Нова педагогічна думка: наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т після- диплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2012. – №. 4. – Рівне. URL: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19489-porivnyalnijanaliz-alternativnix-shkil-chexiї-polshhi-i-slovachchini.html

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 366 с.

Гузик Н. В. Комбінована система М. П. Гузика в контексті навчання дітей історії: Загально-дидактичний і методичний аспекти / Н. В. Гузик. – К.: Плеяди, 2005. – 149 с.

Гузик М. П. Комбінована система організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі: Автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / Гузик Микола Петрович; Ін-т педагогіки, АПН України. – К., 2004. – 25 с. URL: http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:sXnF0L3rfjIJ:scholar.google.co m/&hl=uk&as_sdt=0,5

Джон Д’юї. Демократія і освіта / Д’юї Джон. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.

Заболотна О. Альтернативна освіта як предмет наукового дискурсу у вітчизняному та зарубіжному педагогічному просторі / О. Заболотна // Порівняльно- педагогічні студії. – № 1, 2009. pdf. URL: http://www.academia.edu/948689/ АЛЬ- ТЕРНАТИВНА_ОСВІТА_

Закон України «Про освіту». 1852-VIII від 21.02.2017, прийнятий Верховною Радою України 05.09.2017 // Голос України від 27.09.2017 – № 178–179

Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 c.

Побірченко Н. С. Змістовний аспект поняття «авторська школа»/ Н. С. Побірченко. URL: http://intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n2_2008_st_7/

Пушкарьова Т. О. «Росток» – успішний інноваційний проект» / Т. О. Пушкарьова, Е. В. Воронцова, Л. В. Карачун. URL: http://www.rostok.org.ua/literatura/ publikatsiyi

Сухомлинська О. Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними існуючим? / О. Сухомлинська // Рідна школа. – 2010. – № 9. – С. 13–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_9_5

Тарасов Лев Васильевич. Физика вокруг нас // Потенциал. URL: http:// potential.org.ru/Authors/LevTarasov

Туз А. Альтернативна школа: як вибрати? / Альбіна Туз. URL: http:// kiterra.kiev.ua/alt_choice/

Цырлина Т. В. Гуманистическая авторская школа как социокультурний феномен ХХ века: Дис. … док. пед. наук. 13.00.01 / Т. В. Цыркулына – М., 1999. – 323 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії