Зовнішня політика франкістської Іспанії у роки другої світової війни: історіографія питання.

Автор(и)

  • N. Boiko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

історіографічні джерела, франкістська Іспанія, зовнішня політика, країни «осі», Франко, невоююча країна, нейтралітет, блакитна дивізія, партизанська війна

Анотація

У статті узагальнюються та систематизуються документальні й історіографічні джерела про зовнішню політику франкістської Іспанії періоду Другої світової війни. Використано історіографічні джерела вітчизняного та зарубіжного походження: мемуари, колективні та індивідуальні монографічні праці, істо- ричні нариси, політичні біографії, профільні статті й розвідки, пресова інформація. На цій основі вивчаються провідні наукові підходи в історіографічному здобутку досліджуваної проблематики у контексті ставлення франкістського режиму до нападу гітлерівської Німеччини на Польщу та проголошення Іспанії «невоюючою країною», а згодом нейтралітету у новому глобальному конфлікті; з’ясовуються масштаби та напрямки співпраці Іспанії з Німеччиною, у тому числі результати зустрічі Ф. Франко й А. Гітлера в Aндаї, реакція Мадрида на початок радянсько-німецької війни та заява Франко про Іспанію як «морально воюючу країну» у цьому двобої, обставини формування та відправки на радянсько-німецький фронт «блакитної дивізії», вступ у війну США та сутність іспанської концепції про «дві війни» та «три війни», передумови, хід та результати партизанської війни проти франкістського режиму, підтримуваної матеріаль- но, фінансово й ідеологічно Радянським Союзом; аналізуються політичні та дипломатичні підсумки дій іспанського каудильйо у 1939–1945 роках, які віддзеркалились в ізоляції франкістської Іспанії на міжнародній арені у повоєнні часи.

Біографія автора

N. Boiko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірантка кафедри всесвітньої історії

Посилання

Marin Jose Maria, Molinero Carme, Ysas Pere. Historia politica de España 1939–2000. – Madrid: Ediciones Istmo, S. A., 2001. – 511 p.

Historia de España siglo XX. 1939–1996 / Coopd. Martinez Jesus A. – Madrid: Catedra, 2003. – 519 p.

Аlarcon Benito Juan. Francisco Franco y su Tiempo. – Madrid: Ediciones Fraile, S. A., 1983. – 237 p.

Balfour Sebastian y Preston Paul. España y grandes potencias en el siglo XX. – Barcelona: Critica, 2002. – 266 p.

История Испании. Том 2. От войны за испанское наследство до начала ХХІ века / Институт всеобщей истории РАН. – М.: «Индрик», 2014. – 872 с.

Іваницька О. П. Франко – каудильйо Іспанії: монографія / О. П. Іваницька. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 432 с.

Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945). Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 624 с.

La Dictadura franqista (1936–1975): Textos y documentos / Jose Manuel Sabin Rodrigez. – Madrid: Ediciones Akal, S. A., 1997. – 449 p.

Documentos ineditos para Historia del Generalisimo Franco. T. 4. – Madrid: Fundacion Nacional Francisco Franco, 1994. – 751 p.

Cierva Ricardo de la. Un analisis de la entravista Franco-Hitler basado exclusivamente en pruebas irrefutables. Hendaya. Punto final. Coleccion documtntos. – Barcelona: Planeta, 1981. – 187 p.

Franco Salgado-Araujo. Mi vida junto a Franco. – Barcelona: Planеta, 1977. – 356 p.

Черчилль У. Вторая мировая война. В 3-х томах. Кн. 1. Т. 1–2 / У. Черчиль. – М.: Воениздат, 1991. – 592 с.

Tusell Javier. La España de Franco. El poder, la oposicion y la politica exterior durante el franquismo. – Madrid: Historia – 16, 1989. – 251 p.

Sanchez Cazorla Antonio. La consolidacion del Nuevo Estado franquista 1938–1953. – Madrid: Historias Estudios, 2000. – 266 p.

Balfour Sebastian y Preston Paul. España y las Grandes potencias en el Siglo XX. – Barcelona: Critica, 2002. – 266 p.

Equipo Cinco. Franco diferente. Diez perfiles historicas. – Madrid Editorial Fenix S. A., 1996. – 435 p.

Bennassar Bartolome. Franco. – Madrid Edaf, 1996. – 397 p.

Fusi Juan Pablo. Franco. Spanien unter der Dictatur. 1936–1975. – Berlin, 1989. – 457 p.

Політичний енциклопедичний словник // Уклад. Л. M. Герасіна, B. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. за ред. М. П. Требіна. – Xарків: Право, 2015. – 816 с.

Престон Пол. Франко: Биография / Пер.с англ. Ю. В. Бахтина. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 1999. – 702 с.

Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж.-Б. Дюрозель. – К.: «Основи», 1995. – 904 с.

Испания. 1918–1972 гг. Исторический очерк / ред. И. М. Майский. – М.: Наука, 1975. – 496 с.

Гарсиа Х. Испания ХХ века / Хосе Гарсия. – М.: Мысль, 1967. – 487 с.

Пожарская С. П. Тайная дипломатия Мадрида (внешняя политика Испании в годы второй мировой войны). – М.: Изд-во «Международные отношения», 1971. – 271 с.

Пожарская С. П. От 18 июня 1936 – долгий путь. – М.: «Молодая гвардия», 1977. – 176 с.

Пожарская С. П. Испания и США. Внешняя политика и общество. 1936– 1976 / С. П. Пожарская. – М.: Наука. 1982. – 344 с.

Іваницька О. П. Франко – каудильйо Іспанії / О. П. Іваницька. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 432 с.

Кощій Ю. В. Проблема Гібралтару у міжнародних відносинах (1956– 2006 рр.) / Ю. В. Кощій: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Київ: ПП «Фоліант», 2011. – 20 с.

Кощій Ю. Роль Гібралтару у завойовницьких планах фашистської коаліції у роки Другої світової війни. Ю. Кощій // Український історичний збірник. Вип. 11. – 2008. – С. 276–282.

История Испании. Том 2. От войны за испанское наследство до начала ХХІ века / Институт всеобщей истории РАН. – М.: «Индрик», 2014. – 872 с.

История внешней политики Испании / Н. Е. Аникеева, В. А. Ведюшин, О. В. Волосюк, И. Ю. Медников, С. П. Пожарская. – М.: Международные отношения, 2013. – 504 с.

Пожарская С. П. Франсиско Франко и его время. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 409 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії