Антропологія катастрофи: особливості формування та трансляції історичної пам’яті.

Автор(и)

  • Svitlana Makhovska Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

Ключові слова:

historical memory, national identity, Anthropology of Disaster, culture, traditions

Анотація

The article analyzes the peculiarities of the formation and translation of historical memory in the conditions of the various catastrophes of the XX – the beginning of the XXI Century (World War II, flooding of villages, Chernobyl nuclear power plant, War in the East of Ukraine).

Біографія автора

Svitlana Makhovska, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

кандидат історичних наук, заступник директора, завідувач Музею-архіву народної культури Українського Полісся

Посилання

ANT 3930-Anthropology of Disasters. Fall 2013. URL: http://anthro.ufl. edu/files/Anthropology-of-Disasters-Fall-2013.pdf.

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 14–5. Од. зб. 703. 58 арк.

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 14–5. Од. зб. 705. 48 арк.

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 14–5. Од. зб. 830. Арк. 20–21.

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 14–5. Од. зб. 701. 60 арк.

Зашкільняк Л. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15. 2006–2007. С. 855–862.

Катастрофа. Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/katastrofa.

Ріхтман-Аугуштин Д. Про конструкцію традиції у наші дні: ритуали, символи і конотації часу. Народознавчі зошити. Студії з Інтегральної культурології 2: Ritual. Львів, 1999. С. 75.

Скляр В. Визначальні ознаки етнічного складу населення сучасної України. Україна в етнокультурному вимірі століть. Збірник наукових праць. Вип. 2. Київ: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. 2012. С. 479–491.

Шевчук Т., Ставицька Я. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття (розвідки та тексти). Київ: Дуліби, 2017. С. 23–40.

Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Перевод: В. Поликарпов. Минск, 2003. URL: http://lib.ru/PSIHO/JUNG/ memdreamrefs.txt.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фактори формування історичної пам’яті