Театральна діяльність як фактор національної пам’яті меншин (на прикладі ассирійської національної громади у 1920–1930-х рр.).

Автор(и)

  • Artur Marhulov Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова:

the Assyrian theatrical mugs, Benyamin Arsanis, soviet power, Assyrians

Анотація

For thousands of years theatrical activity was the instrument of the state policy. Soviet power skillfully used the Assyrians aspiring for dramatic art, offering a format that is needed only on itself. Traditional character in a repertoire-plot plane as well as in creative composition of actor troupes was broken

Біографія автора

Artur Marhulov, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор історичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Арсанис М. Беньямин Арсанис и его семья. Москва, 2000. 69 с.

Листування із Київським відділенням Союзу по організаційним питанням. Государственный архив Российской Федерации (далі – ГАРФ). Ф. 3302. Оп. 1. Спр. 232. 49 арк.

Листування із ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, Відділом національностей ВЦВК, Наркомземом СРСР об організації та укріплення відділів товариства в інших містах, земле влаштуванні ассирійців, організації та укріплення ассирійських колгоспів та артілей підготовки кадрів серед ассирійців та ін. питанням. ГАРФ. Ф. 3302. Оп. 1. Спр. 225. 34 арк.

Маргулов А. Х. Ассирійці України в 1920–1930-х роках: хроніки протистоянь. Донецк. 2014. 417 с.

Осипов С. Г. Ассирийцы в Тбилиси. Тбилиси. 2007. 168 с.

Протоколи загальних зібрань ассирійців. Державний архів Сумської області. Ф. Р5581. Оп. 1. Спр. 3. 34 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фактори формування історичної пам’яті