«Історична пам’ять» у просторі політики пам’яті.

Автор(и)

  • Alla Kyrydon Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

Ключові слова:

memory, historical memory, poliсу of memory, collective memory, the past

Анотація

In the conditions of Ukraine’s independence, there is an assertion of an associative logical series and a semantic connection between the concepts of «historical memory» and the «policy of memory». «Historical memory» is a new construct in the ideological arsenal of modern society. The concept «historical memory» works as the basis of institutionalized practice.

Біографія автора

Alla Kyrydon, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

доктор історичних наук, професор, директор

Посилання

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. Київ: Ніка-Центр, 2012. 440 с.

Гриценко О. Пам’ять місцевого виробництва. Трансформація символічного простору та історичної пам’яті в малих містах України. Київ: К.І.С., 2014. 352 с.

Зарецкий Ю. Стратегии понимания пришлого. Теория, история, историография. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. 384 с.

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посібник / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. Київ: Вища шк., 2002. 616 с.

История понятий, история дискурса, история метафор. Под ред. Х. Э. Бедекера. Москва: Новое литературное обозрение, 2010. 328 с.

Касьянов Г. В. Історична пам’ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять. Український історичний журнал. 2016. № 2. С. 135.

Киридон А. Гетеротопії пам’яті. Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. Київ: Ніка-Центр, 2016. 320 с.

Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу. Пер. з нім. Київ: Дух і літера, 2005. 380 с.

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають. Київ: Ніка-Центр, 2004. 184 c.

Копилов В. О. Влада і знання: генезис ідей епістемократії. Харків: НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2009. – 512 с.

Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства з авторською ретроспективною передмовою / Пер. з англ. Київ: Ніка- Центр, 2011. 960 с.

Мегилл А. Историческая эпистемология: Научная монография. Перевод М. Кукарцевой, В. Кащаева, В. Тимонина. Москва: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. 480с.

Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с.

Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Соціологія соціально-історичної пам’яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії: монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. 400 с.

Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания. Санкт- Петербург: Алетейя; Москва: ГУ ВШЭ, 2008. 523 с.

Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. Москва: Магистериум; Издат. дом «Касталь», 2006. 448 с.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая пам’ять. НЛО. 2005. № 2–3 (40–41). С. 8–27.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. Пер. с франц. и вступ. статья С. Н. Зенкина]. Москва: Новое изд-во, 2007. 348 с.

Яковенко Н. Вступ до історії. Київ: Критика, 2007. 368 с.

Klein K. L. On the Emergence of Memory in Historical Discourse. Representations. Winter, 2000. № 69. P. 128.

The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on Begriff sgeschichte. Ed. by H. Lehmann, M. Richter. Washington (DC): German Historical Institute, 1996. 70 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політики пам’яті