Історична травма: соціально-культурне явище чи новий метанаратив?

Автор(и)

  • Ihor Usatenko КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Ключові слова:

historical trauma, collective identity, carrier group, narrative memory

Анотація

The objective of this article is to make a comprehensive analysis of the historical trauma’s discourse in the context of transformation of historical memory. The article also reviews Ukrainian and foreign historiography and defines the main elements, which act in the social process of trauma’s construction.

Біографія автора

Ihor Usatenko, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

кандидат історичних наук, завідувач відділу роботи з обдарованими дітьми

Посилання

Александер Джеффри Социология: Энциклопедия. Минск: Книжный дом, 2003. 1312 с.

Айерман Р. Культурная травма и коллективная идентичность. Социологический журнал. № 3. Москва, 2012. С. 5–40.

Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ: Критика, 2001. 271 с.

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. Київ: Ніка-Центр, 2012. 440 с.

Гобсбаум Е., Рейнджер Т. Винайдення традиції. Київ: Ніка-Центр, 2005. 448 с.

Горностай П. П. Колективна травма та групова ідентичність. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. Т. 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості. Київ, 2012. С. 89–95.

Ґелнер Ернест. Нації та націоналізм. Київ: Таксон, 2003. 300 с.

Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Харків: ПП «ТОРГСІН ПЛЮС», 2010. С. 171–191.

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають. Київ: Ніка-Центр, 2004. 184 с.

Огієнко В. І. Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження. Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 6. С. 145–156.

Огієнко В. І. Культурна травма у сучасній зарубіжній історіографії: концепт та метод. Національна та історична пам’ять. 2011. Вип. 1. С. 148–160.

Папаш О. Колективна травма в ігровому кіно: випадок одиничної репрезентації («Голод-33»). Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. Київ: Національний університет «Києво-Могилян- ська академія». 2011. Т. 114. С. 73–78.

Рикер П. Память, история, забвение. Москва: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с.

Семиліт М. В. Концепція житттєвого шляху у контексті теорії колективної травми URL: http://forum.onu.edu.ua/index.php?topic=5057.0

Суший О. Проблема колективної травми в українському соціумі та пошук стратегій її опанування. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2014. Вип. 6 (74). С. 18–32.

Федунина Н. Ю., Бурмистрова Е. В. Психическая травма. К истории вопроса. URL: http://psyjournal.ru/articles/psihicheskaya-travma-k-istoriivoprosa

Штомпка П. Социальное изменение как травма. Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16.

Alexander J. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press, 2003. 296 p.

Bell D. Memory Trauma and World Politics. Reflections on the Relationship Between Past and Present. Palgrave Macmillan, 2006. 296 р.

Caruth C. Trauma: Exploration in memory. Baltimore: John Hopkins UP, 1995. 288 р.

Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. Baltimore: John Hopkins UP, 1996. 168 р.

Erikson K. Everything in Its Path. New York: Simon and Schuster, 1994. 288 р.

Eyerman R. Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 302 p.

LaCapra D. Writing History, Writing Trauma, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001. 248 p.

LaCapra D. History and Memory. After Auschwitz. Ithaca, 1998. 232 p.

Meek A. Trauma and Media. Theories, Histories and Images. London: Routledge, 2009. 232 р.

Neal A. G. National Trauma and Collective Memory: Major Events in the American Century. Armonk, N.Y. M.E. Sharpe, 1998. 224 р.

Prager J. Presenting the Past: Psychoanalysis and the Sociology of Misremembering. Harvard: Harvard University Press, 1998. 272 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вплив історичної пам’яті на культурну та національну ідентичність