Механізми конструювання ідентичності радянського селянина у 1920–1940-х рр. на прикладі українсько-білоруського пограниччя.

Автор(и)

  • Olena Kondratiuk Державний науковий центр захисту культурної спадщини ід техногенних катастроф

Ключові слова:

identity, collective memory, polischucs, teaching, Church, kolkhoz

Анотація

The instruments used by Soviet Government to impact peasants’ mentality are considered. These are Church defamation, teachers as disseminators of new values, traditional culture condemnation, forcing to new lifestyle. Some results are defined: minds desolation, social status decreasing, loss of culture legacy.

Біографія автора

Olena Kondratiuk, Державний науковий центр захисту культурної спадщини ід техногенних катастроф

кандидат історичних наук, завідувач відділу етнології

Посилання

Матеріали, записані від переселенки зі с. Луб’янка Поліського р-ну Київської обл. Аудіо Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (Далі – АА ДНЦЗКСТК). Ф. Володарка-(VI)-2012. Од. зб. Н. Лещенко, АФ-Д4. С. 1–14.

Матеріали, записані у с. Морочне Зарічненського р-ну Рівненської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Зарічне-(VII-VIII)-2015. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д1. С. 1–30.

Матеріали, записані у с. Великий Мидськ Костопільського р-ну Рівненської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Березне-(VII-VIII)-2013. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д9. С. 3–22.

Матеріали, записані у с. Залізниця Любешівського р-ну Волинської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Любешів-(VII-VIII)-2015. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д2. С. 3–12.

Матеріали, записані у с. Деревок Любешівського р-ну Волинської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Любешів-(VII-VIII)-2015. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д14. С. 1–26.

Матеріали, записані у с. Велика Осниця Маневицького р-ну Волин- ської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Маневичі-(VII-VIII)-2016. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д9. С. 1–26.

Матеріали, записані у с. Осова Костопільського р-ну Рівненської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Маневичі-(VII-VIII)-2016. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д12. С. 1–16.

Матеріали, записані у с. Грабів Ріпкенського р-ну Чернігівської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Ріпки-(VII-VIII)-2017. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д1. С. 3–20.

Матеріали, записані у с. Велика Вісь Ріпкенського р-ну Чернігівської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Ріпки-(VII-VIII)-2017. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д2. С. 1–54.

Матеріали, записані у с. Звеничів Ріпкенського р-ну Чернігівської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Ріпки-(VII-VIII)-2017. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д2. С. 2–24.

Матеріали, записані у с. Даничі Ріпкенського р-ну Чернігівської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Ріпки-(VII-VIII)-2017. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д4. С. 1–14.

Матеріали, записані у с. Сібереж Ріпкенського р-ну Чернігівської обл. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Ріпки-(VII-VIII)-2017. Од. зб. О. Кондратюк. АФ-Д9. С. 1–20.

Тарас Я. З історії поліських сіл. Рукописний архів ДНЦЗКСТК. Ф. Овруч-(І-ІІ)-95. Ч. 2. Т. 4. Арк. 204–232.

Абрэмбскі Ю. Панская школа і мужыцкія дзеці (падрыхтоўка да друку А. Смаленчука, пераклад з польскай Т. Казак і А. Смаленчука). Homo historicus 2009. Гадавiк антрапалагiчнай гiсторыi / пад. рэд. А. Ф. Смаленчука. Вiльня: ЕГУ, 2010. С. 227–286.

Борисенко В. Така житка…: Культура повсякдення України Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.). Київ: ВД «Стилос», 2011. 224 с.

Декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду України «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» від 19 січня 1919 р. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2005. № 1/2(24/25). С. 41–42.

Кравченко. В. Зібрання творів і матеріалів з архівної спадщини / упоряд. О. Рубан. Т. 2. Київ: ІМФЕ, 2009. 640 с.

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / упоряд. В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та ін. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 604 с.

Чубинский П. Очерки народных юридических обычаев и понятий в Малороссии. Записки императорского географического общества по отделу этнографии. Санкт-Петербург, 1869. № 2. С. 679–715.

Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. Кив: Інститут історії України НАН України, 2011. 339 с.

Kolberg O. Dzieła wszystkie. T. 52. Białoruś-Polesie. Wrocław, 1968.

Kolberg O. Pokucie, cz. I. Kolberg O. Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań: PTL, 1962. T. 29.

Moszyński K. Stosunki narodowościowe w Wileńskiem. Myśl Polska. 1918. Z. 1–2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вплив історичної пам’яті на культурну та національну ідентичність