Революційна доба у сприйнятті її сучасників- українців (на прикладі листівок 1917–1921 рр.).

Автор(и)

  • Oleksandr Nadtoka Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

Ukrainian Revolution, interpretation by contemporaries, military confrontation, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, leaflets, UNR Army, Bolsheviks

Анотація

The example of the leaflets of the Ukrainian revolutionary era (1917–1921) highlights the attitude of Ukrainians (political figures, military, representatives of Ukrainian communities, leaders of the Ukrainian ecclesiastical liberation movement), contemporaries of those changes, to revolutionary events and the war with Bolshevik Russia at various stages of the liberation movement and confrontation with the enemy. Particular attention is paid to the religious component of the Ukrainian Revolution.

Біографія автора

Oleksandr Nadtoka, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової історії

Посилання

Від Всеукраїнського православного собору. Церква й життя. 1927. Ч. 1. С. 124–125.

Від Всеукраїнської Православної Церковної Ради. До українського православного громадянства. Лист перший: «З давніх давен український нарід має одну прикмету, покладену в основу його натури, це – незламну прихильність…»: м. Київ травня 5 дня 1920 року. Київ: друкарня А. Гросмана, [1920, трав.]. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Всеукраїнська спілка православних парахвій. Громадяне: «Заходами Українського громадянства, з дозволу належної влади, організовуються Українські православні парахвії…». Б. м.: Б. в., [1920, квіт.]. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Громадяне! [листівка]: «Генерал Тарнавський, командуючий Галицькою армією з купкою старшин москвофілів царських прислужників увійшов в таємну згоду…». Кам’янець на Поділлю. 1919. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Громадяне! [листівка]: «Генерали старої австрійської армії, що вдерлися на відвічальні посади в армії галицьких українців, зрадили цю армію…». [Київ]: Вид. Міністерства преси й пропаганди, [1919]. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Громадяне!: «Ви вже знесилились од того насильства. Яке заподіяли вам банди…» / Отаман і все товариство Українського гайдамацького коша. Київ. 1918, січ. 3. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Десять заповідей Українського Гайдамацького коша: «Вступаючи до Українського Гайдамацького коша (корпуса), що йде увільняти Слобідську Україну від насильників…» / Без підпису. [Б. м.]. [Б. р.]. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

До зброї! [листівка]: «Громадяне Української Народної Республіки! Всі, хто живе на території республіки, записуйтесь до партизанських отрядів вільного козацтва, до волонтьорських отрядів» / Без підпису. [Б. м.], [1918, січень]. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

До українського громадянства, студентства, робітництва й українських офіцерів у Петрограді [листівка]: «Російська демократія виступила в боротьбі за політичну свободу своєї держави…» / Тимчасовий український революційний комітет міста Петрограда. Пг.: Тип. «Экономия», 1917, берез. 2. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Наказ Головного Отамана до Народної Республіканської Армії, 22 липня 1919 року, Ч. 92 [листівка]: «Славне вояцтво! Півроку ви б’єтесь з запеклим нашим ворогом, більшовиком-москалем…». [Б. м.]: Вид. Мініст.[ерства] преси УНР, 1919. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Переяславський трактат [листівка]: «1. Насамперед, щоб не було непорозуміння, повинен, ти, государ, затвердити права і вольності наші…» / Без підпису. Батумі: Вид. Української громади; Друкарня Н. Я. Хвингія, [1917, берез. – грудень]. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Переяславський трактат Україна з Московщиною [листівка]: «Насам- перед, щоб не було непорозуміння, повинен, ти, государь, затвердити права і вольності наші…» / Без підпису. Могилів-Подільський: Друк. Акслера, [1917, берез. – груд.]. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Українці Петрограду! [листівка]: «Події останніх днів набрали широких розмірів…» / Український тимчасовий революційний комітет м. Петрограда. Пг.: Тип. «Экономия», 1917, берез. 1. Відділ стародруків НБУВ. 1 арк.

Ковальчук Г. Губко Г., Тіхненко О., Лобузіна К. Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір. Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 31. Київ, 2011. С. 259–274.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична пам’ять в Україні