Радянська мемуаристика як засіб творення міфу про Жовтневу революцію (на матеріалах Донеччини).

Автор(и)

  • Olena Otzemko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

memories, the October revolution, historical policy

Анотація

The analysis of one of the components of the historical policy of the Bolshevik state – the formation of a complex of memoirs sources on history of October revolution of 1917 is made. On materials of Donetsk region it is shown mean sand methods of collecting memoirs of ordinary participants of revolution and also technology of their distribution through the publication, mass media, public statements.

Біографія автора

Olena Otzemko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Автобиография-воспоминание. Воспоминание Коломийцева Никанора Лазаревича. 1957. Державний архів Донецької області (ДАДО). Ф.Р–2858. Оп. 3. Спр. 1. 2 арк.

Автобиография-воспоминание члена КПСС с 1917 г. Прокофьева Антона Григорьевича. 1957 г. ДАДО. Ф.Р-2858. Оп. 8. Спр. 1. 4 арк.

Автобиография-воспоминание члена КПСС с 1920 г. Никишовой Евгении Владимировны. 1957 г. ДАДО. Ф.Р–2858. Оп. 6. Спр. 1. 2 арк.

Артемовский истпарт. (По отчету с 15.IV по 15.Х – 27 г.). Летопись революции. 1928. № 1. С. 326–327.

Вокруг работы Испарта. Летопись революции. 1923. № 2. С. 285–288.

Воспоминания старых большевиков, участников революционных событий, опубликованные в газете «Социалистический Донбасс» за 1957 г. ДАДО. Ф.Р-2109. Оп. 1. Спр. 199. 36 арк.

Выписки статей из газеты «Всесоюзная кочегарка» о гражданской войне в Донбассе (1917–1921 гг.). ДАДО. Ф.Р-2109. Оп. 1. Спр. 159. 34 арк.

Гончарова Гликерия Павловна, член КПСС с 1925 г. В труде как в бою. ЦДОГОУ. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 227. Арк. 64–67.

Інструкція до роботи рай уповноважених Окрістпартів України. Літопис революції. 1926. № 5. С. 220–223.

Касьянов Г. В. Історична памʻять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять. Український історичний журнал. 2016. № 2. С. 118–137 с.

Колесник І. Історична пам’ять та історіографія: архетипи взаємодії. Історія ‒ ментальність ‒ ідентичність. Вип. IV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в XIX ‒ першій половині XX століття. Львів: ПАІС, 2011. С. 54–64

Культура історичної памʻяті: європейський та український досвід. за заг. ред. Ю. Шаповала. Київ: ІПІЕНД, 2013. 600 с.

Кучук Анна. ЦДОГОУ. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 715. 10 арк.

Луговикова Мария Ивановна. О работе в начале восстановительного периода 1920–1921 гг. на Донбассе. ЦДОГОУ. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 808. 13 арк.

Нагорна Л. П. Історична памʻять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. 328 с.

Переписка Донецкого государственного областного Архива с Варгановым В. А. о присылке воспоминаний, документов о революционной деятельности в Донбассе. 2 ноября 1956 – 27 июня 1959 г. ДАДО. Ф.2836. Оп. 1. Спр. 52. 47 арк.

Переписка Донецкого государственного областного Архива с Сергеевым П. Т. о присылке воспоминаний, документов о его революционной деятельности. 18 декабря 1956 – 2 марта 1959 г. ДАДО. Ф. 2835. Оп. 1. Спр. 3. 81 арк.

Сергеев Перт Тихонович. Автобиографическая справка. Рукопись. 15 августа 1957 г. ДАДО. Ф. 2835. Оп. 1. Спр. 9. 1 арк.

Стенограмма встречи старых большевиков Сталинского металлурги- ческого завода (Из фонда Гонимова И. Н.). 30 июля 1946 г. ДАДО. Ф.Р-2858. Оп. 22. Спр. 1. 10 арк.

Стрельский Г. В. Мемуары как источник изучения истории Великого Октября на Украине. Киев: Вища шк., 1978. 136 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична пам’ять в Україні