Формування монопрофільних міст як складова історичної пам’яті Донбасу: Часовоярський ареал.

Автор(и)

  • Valerii Bohunenko Часівоярський промисловий історико-краєзнавчий музей (Донецька область)

Ключові слова:

historical memory, single-industry town, Chasiv Yar area, settlement self-identification

Анотація

The article is devoted to the problem of the formation of single-industry towns in Donbas as a component of the historical memory of the region. Chasiv Yar area is studied as the example of influence of industrial, demographic, administrative, architectural and planning, ideological, and cultural and household factors on this process in the period of Soviet urbanization.

Біографія автора

Valerii Bohunenko, Часівоярський промисловий історико-краєзнавчий музей (Донецька область)

зберігач фондів

Посилання

Алфьоров М. Політика урбанізації східної України в 1920–1939 роки. Схід. 2010. № 1 (101). С. 75–79.

Антонюк В. П., Прогнімак О. Д. Дослідження особливостей соціо- культурного та людського розвитку Донбасу в контексті нагромадження ризик-потенціалу. URL: http://www.evd-journal.org/download/2015/ 3(41)/pdf/24-Antonyuk.pdf

Гогохія Н. Т. Українське радянське місто 1929–1938 рр.: історико- соціальний аналіз: автореф. дис. … канд. іст. наук. Луганськ, 2003. 20 с.

Год стахановской работы на НШЗ. Артемовск: Издание ред. газ. «За якісний вогнетрив» Новошамотного завода и ред. газ. «Артемівський пролетар», 1936. 39 с.

Губанов О. В. Композиційно-просторові принципи формування ансамблів 1930-х рр. XX ст. в історичних центрах міст Донбасу: автореф. дис. … канд. архітектури. Харків, 2008. 20 с.

Клуб шамотного заводу в Часов-Ярі (проект). Нова генерація: журнал лівої формації мистецтв. Харків: Державне видавництво України, 1929. № 12 (грудень). С. 6–7.

Кокорська О. І. Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20-х – 30-ті роки ХХ ст.): дис. … канд. іст. наук. К., 1995. 179 с.

Лихолобова З. Г., Коваленко В. Л. Процессы урбанизации в Донбассе (1926–1939). Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей. Кн. 3. Донецьк: ДонДУ, 1994. С. 56–74.

Лихолобова З. Г. Міста Донбасу в роки радянської модернізації: особливості менталітету городян. Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей. Кн. 12. Донецьк: ДонНУ, 2006. С. 93–105.

Лукьянов В. Б., Татаринов С. И. Мал городок… Артемовск, 2001. 52 с.

Матеріали В. І. Гончарова, сина репресованого І. І. Гончарова. Часовоярський промисловий історико-краєзнавчий музей (далі – ЧПІКМ). Ф. 4. Оп. 19. Спр.3. 8 арк.

Матеріали М. Цепіна. ЧПІКМ. Ф. 4. Оп. 15. Спр. 1. 18 арк.

Меерович М. Г., Конышева Е. В., Хмельницкий Д. С. Кладбище соцгородов. Градостроительная политика в СССР 1928–1932 гг. Москва: РОССПЭН, 2011. 270 с.

Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура Донбасу (етнополітичний аспект динаміки). Київ: НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, 2012. 187 с.

Солдатенко В. Ф. Проблеми політики національної пам’яті та завдан- ня її наукового забезпечення. Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять: Збірник наукових праць. Вип. 1. Київ: Стилос, 2011. С. 7–25.

Соціально-економічні проблеми розвитку монофункціональних міст URL: http://old.niss.gov.ua/monitor/juli2009/33.htm

Спогади Г. О. Дубровського. ЧПІКМ. Ф. 4. Оп. 3. Спр. 1. 12 арк.

Спогади О. І. Лазаренко про довоєнний Часів Яр. ЧПІКМ. Ф. 6. Оп. 10. Спр. 2. 45 арк.

Третьяков К. М., Татаринов С. И. Часов Яр. Истоки огнеупорной промышленности Украины. Артемовск: КП «Артемовская городская типография», 2011. 196 с.

Центральна частина Часового Яру (фотоальбом 1935 р.) ЧПІКМ. Ф. 4. Оп. 16. Од. зб. 1. 14 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична пам’ять в Україні