Міжнародне співробітництво державної архівної служби України у сфері реституції і повернення архівної україніки.

Автор(и)

  • Valentyna Petrovych Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

State Archive Agency of Ukraine, archive ukrainika, restitution, National Archive Fund, national and cultural memory

Анотація

The article focuses on the activity of the State Archive Agency of Ukraine in the field of restitution and recovery of the archive ukrainika. It was established that one of the main tasks of the State Archive Agency of Ukraine is formation and active implementation of the state policy aimed at the revival of the national and historical memory, preservation and regain of the cultural assets of the Ukrainian people.

Біографія автора

Valentyna Petrovych, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи

Посилання

Архівна україніка. URL: http://www.archives.gov.ua/?page=18.

Архівна україніка в Білорусі: аналітичний огляд. О. М. Коваль, М. Ю. Кулініч, А. А. Майстренко, І. В. Срібняк; Держкомархів України, УНДІАСД. Київ, 2009. 1068 с.

Архівна україніка в Канаді. Упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін. Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. Київ, 2010. 882 с.

Архівна україніка у федеральних архівах Росії: реєстр архівних фондів. Київ, 2013. 909 с.

Дубровіна Л. А. Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи в Україні. Студії з архівної справи та документознавства. 1998. Т. 3. С. 6–17.

Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації. Київ, 2008. 23 с.

Іваненко Б. В. Державна програма «Книжкова спадщина України: створення бібліографічного реєстру та системи збереження і загально- доступності. Національна архівна інформаційна система «архівна та рукописна україніка». Випуск І: Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи: зб. наук, праць. Київ, 1996. С. 5–11.

Кулініч М. Ю. Діяльність державної архівної служби України та наукових інституцій у сфері реституції і повернення архівної україніки. URL: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/ issues/39/64.pdf.

Лозицький В. С. Національна архівна інформаційна система України і «Архівна та рукописна Україніка». Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні: Зб. наук. праць. Київ, 1996. Вип. 1 Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи. С. 12–19.

Матяш І. Б. Галузева програма «Архівна україніка». Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2008. Т. 16. С. 33–35.

Міжнародні контакти та співробітництво URL: http://www.archives. gov.ua/?page=18

Національна архівна інформаційна система: структура даних (матеріали для обговорення). Головне архівне управління при Кабміні України, Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Інститут української археографії та джерелознавства. Київ, 1994. 46 с.

Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1: Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. 308 с.

Офіційний веб-портал Державної архівної служби України URL: http://www.archives.gov.ua/

Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США. Держ. архів. служба України, УНДІАСД. упоряд.: О. Волкотруб, І. Заболотна, М. Ковтун, Л. Ліствіна, Р. Романовський, А. Титаренко. Київ, 2013. 258 с.

Про виявлення зарубіжної архівної Україніки державними архівними установами України: Наказ Державної архівної служби України з оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2006 р. № 168. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/ index.php?2006-168.

Про підготовку основних засад міжвідомчої Програми «Архівна спадщина української еміграції та діаспори ХХ ст.»: Наказ Держав- ного комітету архівів України з оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 27 листопада 2002 р. № 87. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2002-87.

Про створення баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини України та документи іноземного походження з історії України: Наказ Державної архівної служби України від 23 січня 2001 р. № 4 з оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 17 січня 2001 р. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/ index.php?2001-4.

Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 279-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/279-2007-%D1%80.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична пам’ять в Україні