Король Данило Романович в історичній концепції галицьких русофілів: конструювання образу.

Автор(и)

  • Nazarii Khrystan Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ключові слова:

king, definition, image, historical imagination, public consciousness, Galician Russophiles

Анотація

The report is devoted to the invention and further reproduction of the image of Danylo Romanovych as one of the «places» of Ukrainian cultural memory in the historical narratives of the Galician Russophiles of the second half of the XIX century. The author focuses on the medieval practice of perceiving the title of Danylo as «Rex Ruthenorum». Traced the transformation of the use of the image of King Danylo and his appropriation of the Galician land. Particular emphasis is placed on the understanding of the stable cliche of «Prince Danylo Halytsky» as a local Western Ukrainian ruler and his introduction into the public consciousness system of images of the past.

Біографія автора

Nazarii Khrystan, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

аспірант кафедри історії України

Посилання

Вулф Л. Винайдення Східної Европи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. Київ: Критика, 2009. 592 с.

Дідицький Б. Народная исторія Руси отъ начала до новейшихъ временъ посля найлучшихъ историковъ составлена и издана Богданомъ А. Дідицкім. Часть первая. Львовъ, 1868. 224 c.

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Studio et opera G.Fejer, Budae, 1829. Vol. 2.

Codex diplomaticus Poloniae. Wyd. Bobowski Mikołaj. Varsaviae, 1858. T. 3. 484 s.

Затилюк Я. Повідомлення Анналів про Яна Длугоша про коронацію Данила Романовича та їх походження. Ruthenica. Київ: Інститут історії України НАН України. 2016. T. 13. C. 108–136.

Зубрицький Д. История древняго Галичско-Русского княжества. В 3 ч. Львов, 1852. Ч. 1. 210 с.

Ипатьевская летопись: Галицко-Волынский свод. Полное Собрание Русских Летописей. Санкт-Петербург, 1843. Т. 2. 392 с.

Heinrici Chronicon Livoniae. Scriptores rerum Germanicarum et Monumentis Germaniae Historicis. Separatim editi. Rec. L. Arbusow et A.Bauer, Hannoverae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1955. P. 141–142.

Мудрий М. Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і перспективи дослідження. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9. Львів, 2001. С. 254–280.

Rocznik Krasińskich. Monumenta Poloniae Historica. wydał A. Bielowski. Lwów, 1878. Tomus 3. P. 132.

Харди Ђ. «Rex Russiae», olim «Rex Gallicie». Дрогичинъ 1253: матеріали міжнар. наук. конф. з нагоди 755-ї річниці коронації Данила Романовича. Ред. О. Жерноклеєв. Івано-Франківськ. 2008. C. 37–49.

Шараневич И. Исторія Галицко-Володимірскої Руси от найдавнійших времен до року 1453. Львов, 1863. 462 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична наука та історична пам’ять