Історична пам’ять та «фронтир» Хіроакі Куромії в політичному контексті Донбасу.

Автор(и)

  • Viktor Dokashenko Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Ключові слова:

historical memory, regional memory, «frontier», political problems of the Donbas

Анотація

In the context of historical memory and the «frontier», as an American version of regional memory, the political problems of the Donbas are traced, as they have long gone beyond the narrow borders of the frontier and have become an all-Ukrainian scale. The idea of Hiroaki Kuromiya is supported that the historical memory of a large part of the Ukrainian community has already shaped a distorted image of this region and its population, which is a mirror image of the negative image of Western Ukraine in the East of the country. It is argued that the correction of the situation will serve as the basis for the consolidation of the Ukrainian nation.

Біографія автора

Viktor Dokashenko, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

доктор історичних наук, професор

Посилання

Верменич Я. В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. 69 с.

Верменич Я. В. Історична регіоналістика: навчальний посібник / відп. ред. В. А. Смолій. Київ: Інститут історії НАН України, 2014. 412 с.

Докашенко В. М., Докашенко Г. П. Донбаський фронтир Хіроакі Куромії. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, м. Маріуполь, 9 червня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 185–189.

Конституція України. URL: http://www. president. gov.ua/ (дата останнього звернення 19.12.2017).

Куромия Хироаки. Понять Донбасс. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. 152 с.

Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с.

Панарина Д. С. Граница и фронтир как фактор развития региона и / или страны. URL: http://www. sokionauki. ru/journal/artikles/265432/

Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків: Фоліо, 2017. 496 с.

Солдатенко В. Ф. Проблеми політики національної пам’яті та завдання її наукового забезпечення. Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. Вип. 1. Київ: Стилос, 2011. С. 7–25.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. Київ: НВЦ НБУВ, 2009. 687 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична пам’ять в умовах гібридної війни