Історична пам’ять як ключовий чинник гібридної війни в Україні.

Автор(и)

  • Andrii Dubiaha Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Ключові слова:

hybrid war, historical memory, split of society, development of statehood, national identity

Анотація

The article deals with the peculiarities of understanding the concept of «hybrid war» in modern science. On the basis of the analysis of the peculiarities of regional development of Ukraine an attempt is made to find the regional peculiarities of the formation of historical memory in the state. The place and role of historical memory as a factor in the solution of the hybrid war in Ukraine are determined.

Біографія автора

Andrii Dubiaha, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

завідувач відділу національного виховання

Посилання

Авер’янова Н. Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. № 1 (18). С. 5–7.

За матеріалами дослідження Львів–Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій соціальних лояльностей (1994, 1999, 2004). Sereda V. Regional HistoricalI dentitiesand Memory. Україна Модерна. Спец. випуск. Львів–Донецьк: соціальні іденти ності в сучасній Україні. 2007.

Зерній Ю. О. Як суспільства пам’ятають: властивості та механізми функціонування історичної пам’яті. Стратегічні пріоритети. 2008. № 4 (9). С. 35–43.

Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії: аналітична доповідь / за заг. ред. А. Баровської. Київ: НІСД, 2016. 109 с.

Волошина Н. М., Приліпко О. Ф., Місяць О. О. Політологічний аспект гібридної війни в Україні. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 50. Київ, 2015. С. 74–80. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Znpviknu_2015_50_15.

Потапенко Я. Політизація історичної пам’яті про Другу світові війну. Політичний менеджмент. 2011. № 1. С. 112–120.

Симоненко І. М. Особливості структури історичної пам’яті українського народу та шляхи формування національного історичного наративу. Стратегічні пріоритети. 2009. № 1 (10). С. 51–61.

Ситник О. Історичні витоки російсько-української війни 2014–2017 років. Східноєвропейський історичний вісник. Вип. 2. Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2017. С. 71–81.

Чекаленко Л. Про поняття «гібридна війна». Віче. 2015. № 5. URL:http://veche.kiev.ua/journal/4615/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична пам’ять в умовах гібридної війни