Історична пам’ять як важливий чинник національної безпеки України.

Автор(и)

  • Fedir Medvid Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
  • Tamara Kurchyna Міжрегіональна академія управління персоналом
  • Anatolii Tverdokhlib Міжрегіональна академія управління персоналом

Ключові слова:

historical memory, national security, national interests, the dangers and threats to national interests, the consolidation of national identity

Анотація

Analyzes the scientific approaches to understanding the notion of historical memory. The article reveals the structural elements of the system of national security of Ukraine. Analyzed the role and place of historical memory as an important factor of national security of Ukraine.

Біографії авторів

Fedir Medvid, Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

доктор наук в галузі політології, доцент кафедри теорії та історії права

Tamara Kurchyna, Міжрегіональна академія управління персоналом

доктор філософії в галузі політології, докторант кафедри
політології

Anatolii Tverdokhlib, Міжрегіональна академія управління персоналом

аспірант

Посилання

Закон України «Про основи національної безпеки України». Урядовий кур’єр. 2003. 30 липня.

Вєдєнєєв Д. В. Національна пам’ять українського народу в контексті інформаційно-психологічних впливів глобалізованого світу. Державо- творчі та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. Вип. 1. Київ: Стилос, 2011. С. 38–52.

Зерній Ю. О. Державна політика пам’яті як чинник утвердження української національної ідентичності: дис. … канд. політ. наук. Київ, 2009. 221 с.

Медвідь Ф. М., Димарчук О. Л., Курчина Т. О. Глобалізація засобів масової інформації: концептуальні засади. Наукові праці МАУП. Київ: МАУП, 2001. Вип. 4 (31). К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. С. 88–92.

Медвідь Ф. М. Забезпечення національної безпеки України як функція сучасної держави: філософсько-правові засади. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 24–25 червня 2016 р.) / Уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 46–48.

Медвідь Ф. М., Курчина Т. О., Чорна М. Ф. Інформаційна безпека України в нових умовах господарювання. International Scientific Conference Modernization of socio-ekonomic systems: Conference Proceedings, Part І, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publisbing, 2016. С. 7–11.

Медвідь Ф. М., Мельниченко Я. Б., Твердохліб А. І. Гуманітарна без- пека як сучасний фундамент українського суспільства. International Scientifie Conference Ekonomy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part І, Oktober 31, 2016. Leipzig, Cermany: Baltija Publishing, 2016. С. 12–15.

Розумний О. М. Політика пам’яті як складова політики національної безпеки України. Автореф. дис. канд. політ. наук. Київ, 2017. 19 с.

Шацька Б. Минуле–пам’ять–міт. Пер. з пол. Олесь Герасим, наук. ред. Андрій Павлишин.Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. 248 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична пам’ять в умовах гібридної війни