Історична пам’ять у контексті протистояння громадянського суспільства і держави та вирішення проблем підручникотворення.

Автор(и)

  • Oleksii Strukevych КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Ключові слова:

historical memory, Ukrainian textbook creation

Анотація

In the article are considered questions of the functioning of the historical memory in the context of the interaction of the civil society and state: demolition of the negative vision of Ukrainians; the objective summing-up of the relations with neighbours; inclusion to the schoolbooks state-ideological substantiations of the interesses of the Ukrainians.

Біографія автора

Oleksii Strukevych, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри філології та гуманітарних наук

Посилання

Готра О. Історична пам’ять як чинник формування ідентичності. INTERMARUM: історія, політика, культура. 2015. Вип. 2. С. 143–155.

Грицак Я. Й. 26-й ПРОЦЕНТ, або Як подолати історію. Київ: Фонд Порошенка, 2014. 136 с.

Громадська думка. URL: http://leksika.com.ua/13590422/legal/gromadska_ dumka

Зашкільняк Л. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007. С. 855–862.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.

Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості. Український історичний журнал. 2002. № 5. С. 49–62.

Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с.

Оглоблин О. Люди старої України. Мюнхен, 1959. 328 с.

Переяславсько-Московський договір 1654 року: а) «Прохання по пунктах Богдана Хмельницького про підтвердження колишніх їх прав і вольностей і про суди і про інше» 1654, лютого 17. Чигирин. Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. Додатки. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2003. С. 366–372.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея ХVІІ–ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. Київ, 1997. 368 c.

Струкевич О. К. Історія України: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Грамота, 2016. 272 c.

Яковенко Н. М. Нова доба – нові підручники. Про потребу дискусії над підручниками з історії України. URL: http://www.novadoba.org.ua/ data/metod/yakovenko.rtf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Шкільний підручник як відбиток та інструмент історичної пам’яті