Графічні джерела з історії північного Причорномор’я в архівних зібраннях.

Автор(и)

  • V. Filas Хортицька національна академія (м. Запоріжжя)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.1

Ключові слова:

архівна установа, візуальне джерело, графіка, Північне Причорномор’я, фонд

Анотація

Метою публікації є вивчення структури корпусу візуальних джерел, що збереглись в архівних установах, висвітлення історії фондування, з’ясування їх авторського та кількісного представництва. На основі суцільної евристики та іконографічного і атрибуційного методів виявлено комплекс графічних джерел з історії Північного Причорномор’я останньої третини XVIII – середини ХІХ ст.

З’ясовано, що найбільш повні зібрання робіт з історії Північного Причорномор’я останньої третини ХVIII – середини ХІХ ст. в архівах зафондовано у Національній бібліотеці Франції та Санкт-Петербурзькій філії архіву РАН. Трохи меншими є колекції архівних підрозділів бібліотек Гарвардського та Варшавського університетів, Державного Ермітажу та Державного архіву Російської Федерації. В архівних установах найбільше збереглись робіт авторства Ж. Мюнца, Ф. Дюбуа де Монпере, З. Волконської, С. Бєлічева. Поодиноко представлено твори К. Боссолі, А. Афанасьєва, О. ді Палдо, військових інженерів тощо.

Зазначається, що графічні джерела мають низький рівень експресії та естетичних установок. Натомість вони в переважній більшості вирізняються прагненням до схематизації у порівнянні з подібними графічними джерелами, що зберігаються у музеях. Загальний іконографічний аналіз дає можливість говорити про наявність інформаційного потенціалу цих графічних джерел для дослідження ключових елементів повсякдення населення Надпоріжжя, гірського Криму та Одеси.

Біографія автора

V. Filas, Хортицька національна академія (м. Запоріжжя)

кандидат історичних наук, доцент кафедри дизайну

Посилання

Академия наук СССР. Отчет о деятельности Академии наук Союза Советских Социалистических Республик за 1930 год / сост. В. П. Волгиным. Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1931. 279 с.

Альбом Мюнца. Пейзажи и путешествия и костюмы Украины, Молдавии и Польши. ОПИ ГИМ Ф. 446 Оп. 1. Ед. хр. 45. 121 л.

Альбом Мюнца. Пейзажи Польши. ОПИ ГИМ. Ф. 446. Оп. 1. Ед. хр. 44. 35 л.

Альбом рисунков Александры Федоровны 1836–1838. ГАРФ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 478.

Архитектурные объекты г. Одессы и других городов Причерноморья, конец XVIII – начало ХХ ст. : Чертежи, планы, рисунки, гравюры, литографии: Каталог / сост. В. Алексеева. Одесса: ЧПКВ «Хоббит», 2003. 224 с.

Афанасьев А. Костьол і каплиця в Херсоні. ДАОО. Ф. 895. Оп. 1. Спр. 44 1 арк.

Белова С. Л. Симферополь. Этюды истории, культуры, архитектуры. Симферополь : Таврия-Плюс, 2001. 183 с.

Боссолі К. Розвалини будівлі у мавританському стилі (внутрішній вигляд). 1838 р. ДАОО. Ф. 895, Оп. 1. Спр. 30. 1 арк.

Боссолі К. Розвалини будівлі у мавританському стилі (турецькі бані). 1838 р. ДАОО. Ф. 895, Оп. 1. Спр. 29. 1 арк.

Дневник Дюбуа де Монпере путешествий по Крыму 1932 г. СФА РАН. Ф. 86. Оп. 1. Д. 3. 119 л.

Дюбуа де Монпере. Альбом зарисовок ландшафтов и архитектур-ных памятников которые относятся к путешествиям по Украине, Криму. 1831–1832 гг. СФА РАН. Ф. 86. Оп. 1. Д. 29. 80 л.

Дюбуа де Монпере. Альбом с зарисовками путешествий по Литве, Крыму и Западной Украине 1829–1831 гг. СФА РАН. Ф. 86. Оп. 1. Д. 28. 98 л.

Красножон А. В. Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях. Кишинев: Stratum plus, 2016, 478 с.

Никитина А. Б. Архитектурное наследие Н. А. Львова. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. 529 с.

Об Утверждении мундиров Черноморского войска. ДАОО. Ф. 1. Оп. 218. 1814. Спр. 9. 26 арк.

Отчёт Г. Беличева о раскопках произведённых в Керчи. ОРДФ. Ф. 1. Оп. 1. 1846. Д. 34. 125 л.

Перспективний вид Очаковской крепости. РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Д.22320. 1 л.

План Севастопольского порта или Ахтиара с тремя видами города Ахтиара, ахтиарского рейда и павловского мыса. РО РНБ. Ф. Эрм. 272. Д. 205. 4 л.

Путевые тетради Н. Львова. РО ИРЛИ. 16470/С.1У6.20. Тетрадь № 2. Тетрадь № 3.

Развалины Херсона древнего в Крыме города 1778. РГВИА. Ф. 846. (ВУА). Оп. 16. Д. 22740. 1 л

Рисунки неустановленных лиц. ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 3. Д. 2105 16 л.

Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII–середина XIX в.). Санкт-Петербург : Наука. 2002. 676 с.

Budzińska E. Jana Henryka Muntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781–1783). Album ze zbiorów gabinetu rycin BUW. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. s. 355,

Dubois de Montpéreux F. Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. Paris : Librairie de Gide, 1839–1843. Vol. I–VI.

Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Historia. URL: http://egr.buw.uw.edu.pl/node/9628

Raffet О. Calques de dessins et croquis divers. BNF. RF 1256.6

Volkonskaia, Zinaida Aleksandrovna. Illustrated Odessa poems (1). Illustrated with pen drawings. HL. Series : VI. fMS Russian 46.5.

Volkonskaia, Zinaida Aleksandrovna. Illustrated Odessa poems (2). Poems illustrated by watercolors. HL. Series: VI. fMS Russian 46.5.

Voyages pictoresques de la Pologne par Müntz 1781–1783. CR BUW. InG.GR 829/47.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії