Досвід виживання жінок в Акмолінському таборі для дружин зрадників Батьківщини (на основі его свідчень).

Автор(и)

  • P. Omelchenko Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.6

Ключові слова:

ГУЛАГ, жіноча історія, історія повсякдення, член сім’ї «зрадника Батьківщини», «ворог народу», Акмолінський табір для дружин зрадників Батьківщини

Анотація

Основним завданням автора є спроба показати специфічність повсякдення жінок-увя’знених Акмолінського табору для дружин «зрадників Батьківщини», закцентувавши увагу на способах виживання арештанток і на формах подолань горя в таборі. В основі методологічної бази дослідження – загальнонаукові принципи аналізу та синтезу, метод критичного аналізу джерел, методологія повсякденної історії, а також методика роботи з ego-документами. У пропонованій статті дослідником було використано антропоцентричний підхід, згідно з яким центральним об’єктом вивчення є людина, а також гендерний підхід для аналізу власне жіночого виміру повсякденного життя в таборах.

Акмолінський табір відрізнявся не лише від виправно-трудових таборів системи ГУЛАГу, але й від собі подібних. Жінки мали там свою систему цінностей та по-іншому намагалися вижити за колючим дротом. Витримати своє засудження їм допомогала щоденна праця та віра в майбутнє, найголовніше – у якнайскоріше звільнення. Аби пережити горе від втрати родини, своїх близьких, жінкам допомагала творчість та дружба між собою.

Результати та висновки аналізованої проблеми в подальшому можуть бути використані для порівняння повсякденного життя жінок у різний період існування виправно-трудової системи, стануть корисними для глибшого аналізу таборового досвіду українок. Загалом розширення та подальший аналіз названої теми є важливим для формування в Україні історичної пам’яті та подолання тоталітарного минулого.

Біографія автора

P. Omelchenko, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ

аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії

Посилання

Адамова-Слизорберг О. Л. Путь. Москва : Возвращение, 1993. 254 с.

Анцис М. Л. Спецотделение № 17. URL: http://www.sakharov-center.ru/ museum/library/unpublished/?t=anzis (дата звернення 11.03.2018).

Афонина Т. П. Воспоминания узниц АЛЖИРа. Малиновские вехи: Сб. публикаций и воспоминаний (от АЛЖИРа до современной Малиновки). Малиновка; Астана, 2003. С. 13–14.

Бушуева З. М. Воспоминания. Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий. Пермь : Изд-во «Здравствуй», 1998. С. 116–123.

Вронська Т. В. Упокорення страхом: сімейне заручництво у каральній політиці радянської влади (1917–1953 рр.): Наукове видання. Київ : Темпора, 2013. 624 с.

Гапак М. В. На небезпечній службі в ГУЛАГу. Ужгород : Патент, 1999. 149 с.

Грановская Л. И. Арест. Нева. 1991. № 9. С. 193–198.

Даниленко М. Л. Стерегли нас как золото, а ценили как г... Страницы трагических судеб: Сб. Воспоминаний жертв полит. репрессий в СССР в 1920-1950-е гг. Алматы : Жеті жаргы, 2002. С. 19–85.

Добровольский И. В. ГУЛАГ: его стоители, обитатели и герои. Франкфурт/Майн; Москва, 1999. 453 c.

Дьяков Б. А. Повесть о пережитом. Москва: Сов. Россия, 1966. 264 с.

Елеуханова С. В. История Карлага: охрана, режим и условия содержания заключенных (1930-1956 гг.): автореф. дисс. ... к-та ист. наук: Караганда, 2009. URL: http://avtoreferats.com/article/view/id/15779 (дата звернення: 28.03.2018).

Иванова Г. М. История ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. Москва : Наука, 2006. 438 с.

Игнаткин Ю. А. Рассказ из 1937. Малиновские вехи: Сб. публикаций и воспоминаний (от АЛЖИРа до современной Малиновки). Малиновка; Астана, 2003. С. 25–45.

Ким Ю. Ч., Ким А. Ч. О нашей маме Нине Всесвятской, учительнице. Очерки, воспоминания, материалы из домашнего архива. Москва : Общество «Мемориал»; Изд-во «Звенья», 2007. 255 с.

Кісь О. Р. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с.

Китаева Л. А. О моих родителях. ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. Франкфурт / Майн, Москва, 1999. С. 372–376.

Колдомасова Г. В. В те далекие годы. Малиновские вехи: Сб. публикаций и воспоминаний (от АЛЖИРа до современной Малиновки). Малиновка; Астана, 2003. С. 15–24.

Косталевская Т. В. Воспоминания. Вся наша жизнь: Воспоминания Галины Ивановны Левинсон и рассказы записанные ею. Москва : «Мемориал», 1996. С. 114–127.

Кучумова О. М. Жены. URL: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/ ?t=page&num=6279 (дата звернення 12.04.2018).

Ларина А. М. Незабываемое. Москва : Изд-во АПН, 1989. 365 с.

Майжолова-Куленова В. Бывает радость и в тяжелые дни // Страницы трагических судеб: Сб. Воспоминаний жертв политических репрессий в СССР в 1920–1950-е гг. Алматы : Жеті жаргы, 2002. С. 169–174.

Мамаева Е. А. Жизни прожить. Москва : Копи-центр, 1998 149 с.

Мы будем жить. Документальный фильм / Реж. С. Павловский, Д. Виолина. Республика Казахстан. 2009.

Наумов А. История одного детства. История. 2001. Вип. 28. С. 1–9.

Поль И. Л. Оглянись со скорбью: История одной семьи. Иркутск : Сиб. кн. изд-во, 1991. 192 с.

Рогинский А. Б., Даниэль А. Ю. Аресту подлежат жены. URL: http://polit.ru/ article/2003/10/30/628134/ (дата звернення 15.03.2018).

Рыскулова С. Т. Аиза – жена Турара Рыскулова. Страницы трагических судеб: Сб. Воспоминаний жертв полит. репрессий в СССР в 1920–1950-е гг. Алматы: Жеті жаргы, 2002. С. 222–227.

Салтык Г. А. Воспоминания бывших узников исправительно-трудовых лагерей СССР как исторический источник. URL: https://cyberleninka.ru/ article/v/vospominaniya-byvshih-uznikov-ispravitelno-trudovyh-lagerey-sssr-kakistoricheskiy-istochnik (дата звернення 15.03.2018).

Славина И. И. Тоненький нерв истории. URL: http://www.sakharovcenter.ru/asfcd/auth/?t=page&num=13089 (дата звернення 16.03.2018).

Солженицын А. И. Архипелаг Гулаг. Москва : ИНКОМ МВ, 1991. Т. 6. 432 с.

Степанова-Ключникова Г. Е. Казахстанский АЛЖИР. Москва, Малиновка, Астана : Ассоциация жертв незаконных полит. репрессий, 2003. 62 с.

Шумяцкая О. Главный уговор – не разреветься. URL: http:// www.novayagazeta.ru/arts/42885.html (дата звернення 13.03.2018).

Эпплбаум Э. ГУЛАГ. Паутина Большого террора. Москва : Моск. школа полит. исследований, 2006. 608 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії