Визначні особистості литовськоруської держави: український контекст.

Автор(и)

  • I. Martinchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A. Pavlova Донецький націнальний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.12

Ключові слова:

етнічна історія України, Велике князівство Литовське, литовсько-руська доба, історична особа

Анотація

У статті розглянуто вплив історичної особи на соціально-політичні, економічні та культурні події історії України у литовсько-руську добу. Аналіз досліджень наукового доробку окресленої проблеми, зокрема робіт М. Грушевського, Н. Полонської-Василенко, Л. Войтовича, О. Русиної, Ф. Шабульдо та інших дослідників дали можливість узагальнити зарубіжний і вітчизняний досвід вивчення особистості, визначити принципи діяльності литовських князів в українських землях означеного періоду. Окремим особистостям присвячені статті С. Полехова, В. СентюновичаБережного, Б. Бучинського, В. Ластовського, В. Щербака, В. Сергійчука.

У статті погляд зосереджено на розгляді життєвих шляхів видатних державних діячів литовсько-руської доби, які мали значний вплив на поступ українських земель. Саме дискусії між істориками щодо ролі аристократичних князівських родин в історії України викликають зацікавленість і зробили можливим висвітлення діяльності найяскравіших представників історії України та Литви XIV – середини XV ст.

У ході дослідження були виявлені різночитання в біографіях, зокрема у відомостях про дати народження, склад родин, ранні роки життя та появу на політичній арені, усунення яких стало одним із завдань дослідження.

Біографії авторів

I. Martinchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри спеціальних галузей історичної науки

A. Pavlova, Донецький націнальний університет імені Василя Стуса

магістрант спеціальності «Історія та археологія»

Посилання

Войтович Л. Князівські династії східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2000. 649 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн.; [редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.]. Київ: Наук. думка, 1991. Т. 4: XIV– XVI віки – відносини політичні, 1993. 535.

Густинская летопись Полное собрание русских летописей. Санкт Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1843. Т. 2. 377 с.

Иванов Н. М. История Литовско-Русского государства в именах и датах (Держава Гедиминовичей): Историко-генеалогическое исследованиеобобщение. Книга 1. Санкт Петербург : Книга, 2003. 300 с.

Історія України в особах: IX–XVIII ст. Авт. кол.: В. Замлинський (керівник), І. Войцехівська, Н. Герасименко, Б. Яремченко. Київ: Вид-во «Україна», 1993. 396 с.

Історія України в особах: Литовсько-польська доба. Авт. колектив: О. Дзюба, М. Довбищенко, О. Русина (упоряд. і авт. передм.) та ін. Київ : Україна, 1997. 272 с.

Полное собрание русских летописей. Том 32. Хроники: Литовская и Жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного. Москва : Наука, 1975. 241 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. Велике ЛитовськоРуське князівство. 3-тє вид. Київ : Либідь, 1995. 608 с.

Русина О. Свидригайло Ольгердович. Енциклопедія історії України: у 10 т. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ : Наук. думка, 2012. Т. 9: Прил–С. 944 с.

Шабульдо Ф. М. Володимир Ольгердович. Енциклопедія історії України: у 10 т. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.. Київ : Наук. думка, 2003. Т. 1: А–В. 688 с.

Шабульдо Ф. М., Вортман Д. Я. Олелько Володимирович. Енциклопедія історії України: у 10 т. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.. Київ : Наук. думка, 2010. Т. 7: Мл–О. 728 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Перша фахова стаття