Постать Степана Бандери у пам’яттєвому дискурсі.

Автор(и)

  • B. Temirov Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.13

Ключові слова:

історична пам’ять, Степан Бандера, місця пам’яті, науковий вимір, мемуари, міфи

Анотація

Метою дослідження є аналіз відображення постаті С. Бандери в історичній пам’яті. В його основу покладені загальнонаукові та спеціальні історичні (проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, історикобіографічний) методи. Особистість провідника ОУН(б) розглянута на тлі дефініції «історична пам’ять».

Показано, що поряд із критичним ставленням до особистості лідера українських націоналістів в Україні вона досить широко меморіалізується. Водночас географія місць вшанування постаті С. Бандери доволі нерівномірна, переважна більшість їх розташована у західних областях України.

Досліджено науковий вимір пам’яті. Радянська концепція трактувала український націоналізм як «найбільшого ворога українського народу», мало місце не лише таврування С. Бандери як небажаної персони, але й її забуття. У сучасному науковому середовищі в цілому склався його узагальнений образ. Судження щодо діяльності С. Бандери коливаються від згероїзованих до поміркованих, але більшість дослідників сходяться в думці про його відданість українській національній справі.

Неоднозначні оцінки постаті С. Бандери представлені у мемуарній літературі. Особи з його близького оточення відзначають патріотизм, відданість справі, організаційний хист, вихованість та інтелігентність. Опоненти апелюють до рис, які характеризували С. Бандеру як занадто амбітного, не здатного на демократичні методи діяльності. З огляду на контроверсійність постать С. Бандери щільно обросла міфами. Політичний міф про нього укладається у поняття «бандерофобія», яке застосовується для позначення потенційної загрози найближчим сусідам від виявів самобутніх рис українського народу. Наголошено, що незважаючи на палкі дискусії, постать С. Бандери міцно увійшла в історичну пам’ять українців.

Біографія автора

B. Temirov, Донецький національний університет імені Василя Стуса

випускник магістратури

Посилання

В’ятрович В. М. Бандера: старі та нові міфи. URL : http://mynule.com/ articles/chotiri-mifi-pro-stepana-banderu

Державний реєстр нерухомих пам’яток України. URL : http:// mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244910406.

Дмитрук К. Є. Приречені: Буржуазно-націоналістичні та уніатські провокатори на послугах фашизму та імперіалістичної реакції. Львів : Каменяр, 1981. 327 с.

Замлинський В. Тавровані презирством народу. Київ : Політвидав України, 1974. 96 с.

Історико-меморіальний музей Степана Бандери. URL : https://museumbandera.if.ua/main.php?m0prm=2&m1prm=3

Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. URL : http:// ukrssr.com.ua/lvivska/lvivska-oblast-u-roki-velikoyi-vitchiznyanoyi-viyni

Касьянов Г. В. До питання про ідеологію Організації Українських Націоналістів (ОУН): Аналітичний огляд. Київ : Інститут історії України, 2003. 64 с.

Климишин М. В поході до волі. Торонто, 1975. 429 с.

Коваль М. В. Друга світова війна та історична пам’ять. Київ : Інститут історії України, 1999. 75 с.

Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.). Київ : Альтернативи, 1999. 336 с.

Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / Заг. ред. Ю. Шаповала. Київ : ІПІЕНД, 2013. 600 с.

Кульчицький С. В. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси. Київ : Наукова думка, 2005. 495 с.

Лисенко О. Є., Гриневич В. А. Український самостійницький рух в роки німецько-радянської війни. 1941–1945 рр. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Радянський проект для України. Т. 2. Київ : Наукова думка, 2004. С. 307–333.

Мартинець В. Ідеологія організованого й т. зв. волевого націоналізму. Вінніпеґ, 1954. 200 с.

Мірчук П. Зустрічі з Степаном Бандерою. Львів : Афіша, 2006. 496с.

Мірчук П. Нариси історії ОУН: В 2 т. Т. 1: 1920–1939 р. Київ : Українська видавнича спілка, 2007. 540 с.

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ : Наукова думка, 2005. 53 с.

Патриляк І. Військова діяльність ОУН(Б) у 1940–1942 роках. Київ : Інститут Історії НАН України, 2004. 598 с.

Плохій С. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду. Київ : КСД, 2017. 512 с.

Посівнич Д. Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали. Тернопіль : Астон, 2008. 496 с.

Ребет Л. Світла і тіні ОУН. URL : https://spavedfront.io.ua/s97717/lev_ rebet_quotsvitla_i_tini_ounquot

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. Київ : Вид-во худ. Літ-ри «Дніпро», 1996. 496 с.

Стахів Є. Крізь тюрми, підпілля й кордони. Повість мого життя. Київ : «Рада», 1995. 318 с.

Трофимович В. Степан Бандера у спогадах та публіцистиці актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ old_jrn/Soc_Gum/apvvi/2009_17/trofym.pdf

Футала В. Постать Степана Бандери в історіографії та сучасній історичній пам’яті. Український визвольний рух. Зб. 20. Львів, 2015. С. 56–73.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Перша фахова стаття