М. Голубець: погляди на політичну історію Гетьманщини ХVІІІ ст.

Автор(и)

  • L. Salagub Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.2.4

Ключові слова:

М. Голубець, історія Гетьманщини, автономні права, Малоросійська Колегія

Анотація

У статті розглянуто погляди українського історика М. Голубця щодо політичного становища Гетьманщини ХVІІІ ст.; окреслено питання, пов’язані з діяльністю політичних інституцій на українських теренах, взаємовідносинами українських гетьманів з представниками російського царату. Дослідження базується на принципах історизму, наукової об’єктивності, соціального підходу та причинності. Воно спирається на описовий, аналітико-синтетичний та історико-генетичний методи. Результатом дослідницької наукової роботи є характеристика політичного розвитку Гетьманщини протягом ХVІІІ ст. через призму поглядів М. Голубця, обґрунтування обставин, які стали каталізатором для формування його концепції висвітлення тогочасної історичної «картини».

Результати цієї розвідки можуть стати в нагоді науковцям-початківцям під час дослідження окремих аспектів політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст., у процесі викладання спецкурсів, присвячених подіям, що відбувалися в України в межах 1709–1764 рр. Перспективи подальшого дослідження проблеми полягають у залученні ширшого кола праць істориків, науково-дослідницька діяльність яких проходила на теренах Західної України в першій половині ХХ ст., порівнянні їхніх поглядів на події в історії Гетьманщини ХVІІІ ст. та визначенні факторів, що вплинули на їхнє формування. Цінність розвідки – у висвітленні концепції М. Голубця щодо політичного становища Гетьманщини ХVІІІ ст.

Біографія автора

L. Salagub, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Герасимова Г. Голубець Микола. Українські історики ХХ століття: біографічний довідник. Київ: Ін-т історії України НАН України. 2004. Вип. 2. Ч. 2. С. 109–110.

Гнатів Я. Кам’яна Господиня, або дитячі роки Миколи Голубця. Гнатів Я. Кам’яна Господиня. Львів: Місіонер, 2001. С. 13–52.

Головацький І. Дещо про Миколу Голубця. Літопис Червоної Калини: істориколітературний часопис. 1998. № 16/18 (82/84). С. 380–385.

Голубець М. Велика історія України. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ UKR0001144

Качкан В. А. З етнокультурного поля Миколи Голубця. Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повід. третьої Всеукр. наук.-теор. конф. 22–23 грудня 1994 р. Львів, 1995. С. 214–217.

Качкан В. А. Українське народознавство в іменах: навч. посіб. у 2-х ч. Київ: Либідь, 1995. Ч. 2. 288 с.

Кічура Л. Ідея державності в публіцистиці Миколи Голубця (за матеріалами преси). URL: file:///C:/Users/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0% BB%D0%B0/Downloads/5187-10228-1-PB.pdf.

Савицький Р. Микола Голубець: стисла бібліографія. Мистецькі студії. 1993. Чис. 2/3. С. 70–74.

Сварник І. Голубець Микола. Довідник з історії України (А–Я). 2-ге вид., доопр. і доп. Київ: Ґенеза, 2002. С. 169.

Сварник І. Українська шляхта в дослідженнях Миколи Голубця. Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. Біла Церква, 2000. Вип. 1. С. 47–49.

Стефанишин Т. Художня критика Миколи Голубця у контексті мистецького процесу Львова 1920–1930-х рр. Вісник Львівської академії мистецтв: зб. наук. праць. Львів: ЛАМ, 2004. Вип. 14. С. 222–236.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з історії України