Циркуляри центральних органів влади як джерело висвітлення особливостей протестантського руху в Україні у 1909–1913 рр.

Автор(и)

  • K. Plevako ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.2.7

Ключові слова:

циркуляри, історичні джерела, протестантський рух, генерал-губернаторство

Анотація

Метою статті є аналіз циркулярів центральних органів влади як джерела з історії протестантського руху в Україні у 1909–1913 рр. У ході дослідження було передбачено виконання таких наукових завдань: здійснення джерелознавчого аналізу циркулярів, визначення видів наявної джерельної інформації, введення до наукового обігу нових документів та окреслення їхнього значення для подальшого наукового дослідження. Проаналізовано документи, що розкривають особливості проведення богослужінь і молитовних зібрань релігійними угрупуваннями протестантського руху, правила переходу до осередків неправославної віри й засади стосовно надання статистичних даних про розвиток цих осередків. Методологічна основа ґрунтується на принципах історизму та об’єктивності. У ході написання статті використані метод системного джерелознавчого аналізу, архівна евристика, описовий метод, метод аналізу та синтезу.

Опрацьовані джерела мають великий інформативний потенціал щодо політики уряду до релігійної опозиції, різних аспектів діяльності окремих спрямувань протестантського руху, а також надають можливість детально дослідити феномен популярності протестантського руху на українських теренах у досліджуваний період. Запровадження до наукового обігу визначених циркулярів спрятиме об’єктивному вивченню особливостей протестантського руху. Наукова цінність статті зумовлена постановкою та вивченням актуальної джерелознавчої проблематики з історії протестантського руху в Україні.

Біографія автора

K. Plevako, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ)

аспірант кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Посилання

Головащенко С. И., Решетников Ю. Е., Санников С. В. История евангельско-баптистского движения в Украине, Одесса: Богомыслие, 1998. 277 с.

Калакура Я. С., Войцехівська І. Н., Павленко С. Ф. Історичне джерелознавство. Київ: Либідь, 2002. 488 с.

Любащенко В. І. Протестантизм в Україні: генеза, структура, місце у соціокультурних процесах: автореф. дис. ... д-ра філос. наук. Київ, 1998. 40 с.

Опря І. Я. Становище та діяльність пізньопротестантських громад Правобережної України (1900–1917 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2006. 20 с.

Сітарчук Р. А. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії: історико-політичний аспект (друга половина XIX ст. – 1917 р.): автореф. дис. ... д-ра іст. наук. Київ, 2009. 32 с.

Циркуляр Министра Внутренних Дел о том, что молитвенные собрания сектантов, отделившиеся от признанных Правительством инославных исповеданий, не подлежат стеснению, 1909 г. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 859. Спр. 102.

Циркуляр Министра Внутренних Дел по Департаменту Духовных Дел о сообщении в Министерство данных, касающихся старообрядческого и сектантского движения, 1909 г. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 859. Спр. 339.

Циркуляры Министерства Внутренних Дел, 1909 г. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 859. Спр. 369.

Циркуляры Волынского губернатора, 1910–1912 гг. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 860. Спр. 66.

Циркуляры Министерства Внутренних Дел, 1910 г. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 860. Спр. 256.

Циркуляры Министерства Внутренних Дел, 1913 р. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 862. Спр. 298.

Циркуляры Департамента полиции, 1913 г. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 863. Спр. 329.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з історії України