Дотримання прав людини в Ірані: еволюція проблеми від Махмуда Ахмадінежада до Хасана Рухані.

Автор(и)

  • V. Pylypenko Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.2.11

Ключові слова:

Іран, Ахмадінежад, Рухані, Декларація прав людини і громадянина, Генеральна Асамблея ООН, хартія, правозахисники, політичні в’язні

Анотація

Основним завданням автора є спроба показати особливість формування державної політики Ісламської Республіки Іран за президентства Махмуда Ахмадінежада й Хасана Рухані щодо впровадження та дотримання Декларації прав людини і громадянина в усіх сферах суспільного та політичного життя країни.

В основі методологічної бази дослідження покладено загальнонаукові принципи аналізу та синтезу, метод критичного аналізу джерел та історико-генетичний метод, що дали можливість прослідкувати динаміку розвитку ситуації в Ірані навколо дотримання прав людини. У пропонованій статті дослідником було використано системний підхід, завдяки якому вдалося виявити складові елементи побудови іранської державної політики щодо опозиційних сил, правозахисників та незалежних журналістів.

Іран залишається державою, де ситуація з дотриманням прав людини знаходиться у неконтрольованому міжнародною спільнотою стані. Найбільше загострення протистояння між правозахисниками та владою спостерігалося під час президентства М. Ахмадінежада, коли почали говорити про тотальну несвободу не лише на політичному, але й на побутовому рівні. Позитивні тенденції з гарантування прав людини намітилися після приходу до влади Х. Рухані. Проведені ним реформи законодавчої системи, прийнята Хартія громадянських прав, попри наявні проблеми, дають можливість говорити про включення Тегерана до правового поля й поступового виходу з міжнародної ізоляції.

Результати та висновки аналізованої проблеми у перспективі можуть бути використані для порівняння рівня дотримання прав людини в Ірані з іншими державами близькосхідного регіону.

Біографія автора

V. Pylypenko, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і професійної психології

Посилання

Boutros Ghali. The League of Arab States. Karel Vasak. Dimensions of human rights. Westport: Greenwood Press. 1982. Vol. 1. P. 575–580.

Ганеа Н. «Бахаист за рулем»: типология религиозной дискриминации. Equal Rights Review. 2016. № 16. С. 139–160.

Жаданов Н. В. Права человека в исламе. Москва: Наука, 2003. 789 с.

Защита прав человека в меняющемся мире / Amnesty International. Лондон, 2008. 62 с.

Иран назвал резолюцию по правам человека ГА ООН неприемлемой. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4732780 (дата звернення: 10.12.2018).

Иран: нарушение прав человека продолжаются при новой администрации. URL: https://www.hrw.org/ru/news/2014/01/21/252399 (дата звернення: 10.12.2018).

Комитет ООН осудил нарушение прав человека в Иране. URL: https://korrespondent.net/world/1019996-komitet-oon-osudil-narusheniya-prav-cheloveka-v-irane (дата звернення: 10.12.2018).

Международное сообщество бахаистов. «Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений обсуждает новый доклад о насилии в отношении бахаистов в Иране». URL: http://News.Bahai.Org/Story/945 (дата звернення: 10.12.2018).

Меніович К. О. Права людини в арабських країнах Перської затоки: Арабська хартія прав людини. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2009. Вип. 83. С. 128–130.

Нарушение прав человека в Иране. URL: http://www.iimes.ru/?p=13296 (дата звернення: 10.12.2018).

Новый президент Ирана должен выполнить обещания в сфере прав человека. URL: https://amnesty.org.ru/node/2520/ (дата звернення: 10.12.2018).

ООН будет отслеживать положение в области прав человека в Иране. URL: https://amnesty.org.ru/node/1809/ (дата звернення: 10.12.2018).

Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран: Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН от 18 декабря 2009 г. № 64/176. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/64/176 (дата звернення: 10.12.2018).

Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2014 г. № 69/190 URL: https://undocs.org/ru/A/RES/69/190 (дата звернення: 10.12.2018).

Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран: Резолюция Генеральной Ассамблеии ООН от 19 декабря 2017 г. № 72/189. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/72/189 (дата звернення: 10.12.2018).

Права человека в мире: доклад Amnesty International о состоянии прав человека в мире. Лондон, 2018. 316 с.

Рейтинг стран мира по уровню Валового Внутреннего Продукта: информация об исследовании и его результаты. URL: https://gtmarket.ru/ratings/rating-countriesgdp/rating-countries-gdp-info (дата звернення: 10.12.2018).

Рейтинг стран мира по уровню политических и гражданских свобод. URL: https://gtmarket.ru/ratings/freedom-the-world/info (дата звернення: 10.12.2018).

Справка: Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и дивестировании (CISADA). URL: https://www.treasury.gov/ resource-center/sanctions/Programs/Documents/CISADA_russian.pdf (дата звернення: 25.12.2018).

Хартия новых прав президента Рухани. URL: https://iranprimer.usip.org/blog/2014/ feb/10/president-rouhani%E2%80%99s-new-rights-charter (дата звернення: 10.12.2018).

Челала С. Нарушение прав человека в Иране достигли беспрецедентных масштабов. URL: https://www.epochtimes.ru/content/view/14851/9/ (дата звернення: 10.12.2018).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з історії зарубіжжя