Велика війна 1914–1918 рр.: нова міжнародна система і Вестфальський світопорядок.

Автор(и)

  • S. Troyan Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.1

Ключові слова:

Перша світова війна, революції початку ХХ століття, міжнародні мирні конференції, Версальсько-Вашингтонська міжнародна система, Вестфальський світопорядок

Анотація

Перша світова війна увійшла в історію як глобальне збройне зіткнення двох ворогуючих коаліцій великих держав. Вона закінчилася перемогою держав Антанти і підписанням мирних договорів у результаті рішень Паризької та Вашингтонської конференцій. Завершення Першої світової війни і революційні зміни початку ХХ ст. мали своїм наслідком сутнісні перетворення на міжнародній арені. Вони призвели до переформатування всієї системи міжнародних відносин і започаткували новий уклад повоєнного світу. ВерсальськоВашингтонська система завершила процес післявоєнного мирного врегулювання, переходу від війни до миру і підготувала умови для стабілізації капіталізму в галузі міжнародних відносин. Загалом вона відзначалася серйозними внутрішніми протиріччями і проіснувала тільки два десятиліття.

Біографія автора

S. Troyan, Національний авіаційний університет

доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Посилання

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х книгах. Кн. 1: Історичні нариси. Упорядн. О. Реєнт; Ред. кол.: В. Смолій (голова). НАН України. Інститут історії України. Київ: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2014. 784 с.

Велика війна 1914–1918 рр.: витоки, характер, наслідки / наук. ред. С. Трояна. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 536 с.

Катасонов В. Генуэзская конференция в контексте мировой и российской истории. Москва, 2015. 352 с.

От миропорядка империй к имперскому миропорядку / отв. ред. Ф. Войтоловский, П. Гудев, Э. Соловьев. Москва: НОФМО, 2005. 204 с.

Первая мировая война, Версальская система и современность. Сборник статей. Санкт-Петербург, 2012. 350 с.

Троян С., Фисанов В. Немецкая Mitteleuropa: историческая ретроспектива (немецкие планы создания Серединной Европы конца XIX – начала XX века). Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 96 c.

Хобсбаум Э. Разломанное время. Культура и общество в двадцатом веке. Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2017. 384 с.

Leonhard J. Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkrieges. München: Verlag C. H. Beck, 2014. 1157 S.

Łoś St. «Świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił...»: wspomnienia. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Muzeum Historii Polski: Warszawa, 2017. 683 s.

Münkler H. Der Große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918. Berlin: Rowohlt, 2013. 928 s.

Neiberg M. Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. 352 s.

Rogan E. The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East, 1914– 1920. London: Penguin, 2015. 512 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Світовий порядок: ретроспективна перспектива