Еволюція глобального лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин.

Автор(и)

  • L. Mytsyk Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.4

Ключові слова:

США, глобальне лідерство, міжнародна система, гегемонія, глобалізація, геополітична стратегія

Анотація

У статті проаналізовано особливості та перспективи еволюції глобального лідерства Сполучених Штатів Америки в контексті розвитку сучасної системи міжнародних відносин. Автор погоджується з висновками більшості дослідників про беззаперечне лідерство США в політичному, соціально-економічному, науково-технічному та військовому аспектах на початку третього тисячоліття. Це дає підстави стверджувати, що Америка керує еволюцією міжнародної системи та продовжує залишатися головним актором на сучасній світовій арені. Водночас автор наводить думку З. Бжезінського, що «у довготерміновій перспективі глобальні сили неминуче і все більшою мірою протестуватимуть проти зосереджування світової гегемонії в руках однієї держави. Звідси випливає, що Америка не тільки є першою і єдиною справді глобальною наддержавою, а й, цілком імовірно, буде останньою такою державою».

Біографія автора

L. Mytsyk, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

Посилання

Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. Москва: Международные отношения, 2005. 288 с.

Годлюк А. М. Американське лідерство в ХХІ столітті. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Київ, 2011. Вип. 103. Ч. 1. С. 67–71.

Мельничук Н. Лідерство США в умовах глобальних трансформацій. Політичний менеджмент. 2013. № 1–2. С. 202–212.

Мусієнко М. В. Геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бжезінського. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. Київ, 2014. Вип. 1. С. 51–52.

Погорська І. І. США у глобальному світі ХХІ століття: реалії і перспективи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Київ, 2012. Вип. 107. Ч. 1. С. 39–45.

Темников Д. Понятие мирового лидерства в современном политическом дискурсе. Международные процессы. 2012. № 2(29). URL: http://www.intertrends.ru/two/007.htm (дата звернення: 14.02.2019).

Уткин А. И. Американская стратегия для XXI века. США–Канада: экономика, политика, культура. 1999. № 7. С. 17–28.

Brzezinski Z. Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives. New York, NY: Basic Books, 1998. 240 p.

Haas R. The Reluctant Sheriff: The United States After the Cold War. New York, NY: Council on Foreign Relations, 1997. 148 p.

Kissinger H. Diplomacy. New York, NY: Simon & Schuster, 1994. 912 p.

Krauthammer Ch. The Unipolar Moment. Foreign Affairs. 1990. Vol. 70. No. 1. P. 23–33. 12. Kristol W., Kagan R. Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy. Foreign Affairs. 1996. Vol. 75. No. 4. P. 18–32.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Світовий порядок: ретроспективна перспектива