Ідея «об’єднаної Європи» в сучасних реаліях функціонування європейського проекту.

Автор(и)

  • M. Prykhnenko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • D. Babii Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.8

Ключові слова:

Європейський проект, Європейський Союз, ЄС, «Ідея об’єднаної Європи», «Пан’європеїзм», євроскептицизм, націоналізм

Анотація

Сучасний стан розвитку євроінтеграційних процесів можна охарактеризувати як такий, що знаходиться в стані кризи, яка, на думку дослідників та експертів, була викликана низкою політичних, соціальних, економічних та культурних факторів. Наразі, ця група факторів проявляється в міграційній кризі, кризах ідентичності окремих учасників об’єднання, проблемах політичного співробітництва тощо. Найбільш «критичним», на нашу думку, сьогодні виступає підсилення фактора націоналізму та послаблення інтеграційних процесів у середині організації, що має безпосередній вплив і на внутрішню ситуацію в ЄС, і на місце об’єднання в сучасній системі відносин.

За таких умов важливим вбачається розуміння глибинних проблем кризи задля знаходження більш ефективної стратегії їх подолання. В цьому дослідженні автори акцентують увагу на кількох ключових питаннях в контексті зазначеної проблематики: розуміння базової «Ідеї об’єднаної Європи», а також його взаємозв’язок із тенденцією євроскептицизму та націоналізму, які мають зростаючу тенденцію підсилення в контексті збереження європейської ідентичності.

Біографії авторів

M. Prykhnenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

D. Babii, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка СВО «Бакалавр»

Посилання

Артьомова А. Політико-ідеологічні засади британського євроскептицизму. Вісник Львівського університету. 2013. Вип. 33. С. 39–46.

Камбаєв Ж. Концепция «Пан-Европы» Р. Куденхове-Калерги как одна из важнейших стадий в становлении идеи Европейского единства. История государства и права. 2010. Вып. 22. C. 38–42.

Куденхове-Калерги Р. Пан-Европа. Москва: Вита Планетаре, 2006. 120 с.

Скрипник О. М. Розвиток ідей європейської єдності у 20–30-х рр. ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник. 2017. Вип. 1 (17). С. 28–33.

Узнародов И. М. Новый национализм в современной Европе. URL: http://www.sov-europe.ru/2015/5/Uznarodov.pdf

Archick K. The European Union: Current Challenges and Future Prospects. URL: https://swsu.ru/sbornik-statey/pdf/R44249.pdf

Bekemans L. The Idea of Europe: Identity-building from a Historical Perspective. URL:https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ57WP9YTfAhVLDSwKHXfADl8QFjA AegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Funipdcentrodirittiumani.it%2Fpublic%2F docs%2FThe_Idea_of_Europe_LBekemans_2.pdf&usg=AOvVaw1h0iXrsYBlu MQZC1_M7YJr

Catriona S. Rotraud von K. The Idea of Europe: Enlightenment Perspectives. Cambridge: Open Book Publishers. 2017. 180 р.

Coundechove Kalergi R. N. Pan-Europa. Neuauflage. Vorwort von Votto Von Habsburg. https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/coudenhove_ paneuropa.pdf

EU citizens and development cooperation URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/ 2019/surveyKy/2202

Hang Nguyen. US and European Integration prior to 1968. URL: http://lfpr.lt/ wp-content/uploads/2016/01/LFPR_2015_33_Hang.pdf

Krastev I. The crisis of the post-Cold War European order. URL: http://pdc.ceu.hu/ archive/00004892/01/1205760023__brussels-forum-2008-rusiia_euorder-krastev.pdf

Marginalization of European Union. URL: http://www.sh.overflowurl.com/p3/ ext/res.nsf/vRes/cbees_engelsk_1412582982411_priit_roostalu_pdf/$File/priit_r oostalu.pdf

Marhold H. European Integration seen from Historiography and Political Science. URL: http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr28/MARHOLD.pdf

O’Neill M. The Politics of European Integretion. London: Routledge, 1996. 360 р.

Pagden A. The idea of Europe: from antiquity to the European Union. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 363 р.

Public opinion in the EU regions. URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/ publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2019/s urveyKy/2202

Public opinion in the European Union. URl: https://www.google.com.ua/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiKxe3xvJXhAhVJs4s KHcfXClQQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommfr ontoffice%2Fpublicopinion%2Findex.cfm%2FResultDoc%2Fdownload%2FDoc umentKy%2F83548&usg=AOvVaw11zMSL6bVTPZXn5BgJLuK7

Sitek M. Europe of Founding Fathers: Investment in the common future. Olsztyn: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2013. 667 р.

Staab A. The European Union explained: institutions, actors, global impact. Bloomington: Indiana University Press, 2011. 211 р.

Stjernø S. Solidarity in Europe. The History of an Idea. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 403 р.

The European Union explained: The founding fathers of the EU. URL: http://europa.rs/images/publikacije/osnivaci_EU_en.pdf 23. William W. European foreign policy since the Cold War: How ambitious, how inhibited? The British Journal of Politics and International Relations. 2017. Vol. 19 (1). Р. 77–90.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Світовий порядок: ретроспективна перспектива