Концепт Центральної Європи: історична ретроспектива та політична перспектива.

Автор(и)

  • O. Kalishchuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.9

Ключові слова:

Центральна Європа, концепт, Росія, Німеччина, культура, дискурс

Анотація

У статті критично розглянуто концепт Центральна Європа. Здійснено спробу встановити межі цього поняття та особливості функціонування у різні історичні періоди. Авторка розглядає цей географічний простір як предмет дискурсів, які мають геополітичний та культурологічний виміри. Аналіз змісту, якого надають цій дефініції різні автори, дозволяє визначити основні характеристики. Зародившись як поняття простору, яке підпадає німецьким впливам (Ф. Науманн); трансформувавшись у «зону малих держав між Сходом і Заходом» (Т. Масарик); набувши згодом чіткої опозиційності відмежування від Сходу (і Росії конкретно) та декларації прихильності (західно)європейським цивілізаційним та культурним цінностям (М. Кундера), концепт Центральної Європи став підґрунтям сучасних євроатлантичних процесів. Український варіант суспільно-політичних трансформацій наприкінці ХХ ст. та гібридна війна, яку провадить Росія, надають прикладного характеру теоретичним розробкам.

Біографія автора

O. Kalishchuk, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України

Посилання

Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Европа: документы и материалы последней трети ХХ века / РАН, Ин-т славяноведения; редкол.: Ю. С. Новошапин (отв. ред.) и др. С.-Петербург: Алетейя, 2013.

Донська А. Г. Політична обумовленість концепту Центральної Європи. Вісник Київського нац. ун-ту імені Т. Шевченка. Серія філософія, політологія. Київ, 2014. Вип. 1 (115). С. 57–61.

Каганов Ю. О. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції. Наукові праці історичного ф-ту Запорізького держ. ун-ту. 2015. Вип. ХІХ. С. 333–341.

Кіш Є. Б. Центральна Європа: теоретико-методологічні засади концепту. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія історія. Ужгород, 2012. Вип. 28. С. 190–194.

Кундера М. Трагедія Центральної Європи. «Ї»: незалежний культурологічний часопис. 1995. Ч. 6.

Магда Є. Концепт Центрально-Східної Європи в координатах гібридної загрози. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 10. С. 140–145.

Мартон Э. Центральная Европа: Допущено Всес. ком-том по делам высшей школы при СНК СССР в качестве учеб. пособия для ун-тов и педагог. ин-тов. Москва: Учпедгиз, 1938. 452 с.

Миллер А. И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России. Новое литературное обозрение. 2001. № 52 (6). С. 75–96.

Науманн Ф. Срединная Европа. Геополитика : хрестоматия / сост. Б. А. Исаев. С.-Петербург: Питер, 2007. С. 47–61.

Портнов А. Між «Центральною Європою» та «Русским миром»: Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій. Київ: НІСД, 2009. 160 с.

Томпсон Е. Історія Центральної Европи як постколоніяльна нарація. Україна модерна. 2010. Ч. 5 (16). С. 227–234.

Центральная Европа как исторический регион: Сб. ст. / Ин-т славяноведения и балканистики РАН, Ин-т «Открытое общество»; Отв. ред. А. И. Миллер. Москва: ИСБ, 1996. 265 с.

Чижевський К. Перевинайдення Центральної Європи. Критика. 2011. листопад–грудень (ч. 11–12). С. 36–39.

Шаншиева Л. Н. Немецкие историки о концепции Центральной Европы. Политические науки. 2001. № 4. С. 78–84.

Kłoczowski J. East Central Europe in Historiography of the Countries of the Region. Lublin: Institute of East Central Europe, 1995. 38 p.

Krzeven J. (M. Handelsman). Między Wschodem i Zachodem. Warszawa: L.I.O.K., 1939. 63, [1] s.

Halecki O. The historical role of Central-Eastern Europe. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1944. March.

Naumann F. Das Mitteleuropa. Berlin, 1915.

Šmihula D. Stredná Europa a spoločne zaujmy jej narodov. Mezinarodni vztahy. Pr., 2002. N 4. S. 62–77.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Центральна Європа у трикутнику «імперія–державність–націоналізм»