Позиція В. Вільсона щодо імперій у роки Великої війни.

Автор(и)

  • M. Hlibishchuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
  • T. Piatnychiuk Вище Чернівецьке комерційне училище при Київському національному торговельно-економічному університеті

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.13

Ключові слова:

Вудро Вільсон, імперії, Велика війна 1914–1918, США, колоніальне правління, нація

Анотація

У статті проаналізовано позицію американського президента Вудро Вільсона щодо імперій упродовж Першої світової війни. Суперечливість його ставлення обумовлювалось тим, що, з одного боку, він негативно оцінював колоніальну політику європейських країн у різних частинах світу. Експлуатація периферії, завоювання територій за допомогою зброї, пригноблення політичних та релігійних прав населення колоній, боротьба проти національновизвольних рухів, що характерно для більшості імперій, критично сприймалося як Вільсоном, так і більшістю тогочасної американської еліти. З іншого, такі імперські держави як Велика Британія, Франція та Росія були союзниками у війні. Тому позиція лідера Сполучених Штатів була неоднозначною щодо цього питання. До того ж у роки війни 1914–1918 рр. Вільсон прагнув лише до послаблення позицій європейських імперій, а не остаточного зникнення цих форм правління з політичної мапи. Однак з початком роботи Паризької мирної конференції, яка мала закласти підвалини нового післявоєнного устрою світу, під тиском різних чинників лідер США змушений був змінити своє бачення майбутньої долі імперій.

Біографії авторів

M. Hlibishchuk, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

кандидат історичних наук, асистент кафедри історії нового та новітнього часу

T. Piatnychiuk, Вище Чернівецьке комерційне училище при Київському національному торговельно-економічному університеті

кандидат історичних наук, викладач суспільних наук

Посилання

Романов В. Президентские выборы 1912 г. в США: внешнеполитические аспекты «новой свободы» Вудро Вильсона. Pro Nunc. Современные политические процессы. 2006. № 2. С. 44–52.

Романов В. Внешнеполитическая доктрина вильсонизма и политико-академические круги США (1913–1921 гг.): автореф. дис. … д-ра. ист. наук. Москва, 2005. 52 с.

Романов В. Вудро Вильсон о национальном самоопределении. Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2008. № 3 (1). С. 30–38.

Туз А. Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы. Москва: Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара, 2017. 640 c.

Reply to Pope Benedict’s Peace Propasals (August 27, 1917) // President Wilson’s state papers and addresses. URL: https://archive.org/

Wilson W. Fifth Annual Message December 4, 1917. URL: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/fourth-annual-message-18

Woodrow W. Elements Of Historical And Practical Politics. Boston: D. C. Heath and Co, 1889. 602 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Центральна Європа у трикутнику «імперія–державність–націоналізм»