Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення.

Автор(и)

  • A. Atamanenko Національний університет «Острозька академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.19

Ключові слова:

право націй на самовизначення / право на національне самовизначення, етнополітичний режим, модель етнополітики держави, сепаратизм, іредентизм

Анотація

Одним із визначальних положень ліберального світоустрою, що були озвучені на Паризькій мирній конференції, було право націй на самовизначення. Через сто років, що минули від Паризької мирної конференції, проблема права на самовизначення залишається актуальною. Водночас реалізація права національного самовизначення вступає у протиріччя з правом держав на збереження територіальної цілісності та непорушності кордонів. В умовах поліетнічності багатьох країн світу, з метою етнічної політичної мобілізації меншин політичні сили використовують ряд механізмів, частина яких для держави може бути деструктивною. У такий спосіб етнічний фактор перетворюється на фактор потенційної небезпеки для держави в умовах його недостатнього регулювання, стає причиною міжетнічного, а часом і міждержавного протистояння, проявів сепаратизму чи іредентизму. Тому держави самостійно обирають підходи до власної етнополітики, тип етнополітичного режиму, що застосовується практично, та модель етнонаціональної політики. Етнополітичні режими як форма наявних у державі відносин між владою / державою та етнонаціональними спільнотами впливають на конфліктогенність етнонаціонального чинника та підходи держави до розв’язання етнонаціональних конфліктів.

Біографія автора

A. Atamanenko, Національний університет «Острозька академія»

доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин

Посилання

Кресіна І. О., Коваленко А. А., Лойко Л. І. та ін. Правові засади державної етнополітики в Україні: монографія / ред. Кресіна І. О. Київ: Лоґос, 2011. 400 с.

Ленин В. И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение. Полн. собр. соч. Т. 27. Москва: Изд-во политической литературы, 1969. С. 223‒227.

Маруховська-Картунова О. О. Етнополітичні режими та їх типологія в контексті етнополітичної конфліктології. Наукові записки. Збірник. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Серія «Політологія і етнологія». 2015 (липень–серпень). № 4 (78). С. 324‒339.

Печенкин С. В. В. И. Ленин и В. Вильсон ‒ две концепции права наций на самоопределение. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/v-i-lenin-i-v-vilson-dvekontseptsii-prava-natsiy-na-samoopredelenie

Троицкая О. Право наций на самоопределение. «14 пунктов» Вильсона сто лет спустя: как переизобрести мировой порядок. URL: https://www.csr.ru/ news/14-punktov-vilsona-sto-let-spustya-kak-pereizobresti-mirovoj-poryadok/

Фісанов В. «Чотирнадцять пунктів» президента США Вудро Вільсона: спроба ретроспективного аналізу. Перша світова війна у фокусі історії (дипломатичні та політичні колізії Великої війни) / за наук. ред. С. С. Трояна. Київ: Кондор, 2016. С. 64‒85.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Етнополітичний вимір світового порядку