Витоки імперської політики Росії щодо України.

Автор(и)

  • A. Chaban Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.20

Ключові слова:

імперська політика, походження етносів, творення державності, зміст наукових дискусій

Анотація

У запропонованому дослідженні здійснено аналіз становлення взаємовідносин України та імперської Росії в історичній ретроспективі, що є особливо значимим у наш час, коли значно загострилося протистояння між сусідніми державами, які призвели до анексії території суверенної України, збройного протистояння.

Насамперед обґрунтовано становлення наукової бази імперської ідеології Росії, яка сформувалася впродовж XVIII–XX ст., а також продовжена і взята на озброєння сучасними ідеологами так званого «Русского мира».

Проаналізовано опорну проблему, яка лежить в основі теоретичних дискусій науковців України та Російської Федерації про походження українського та російського етносів, становлення їх державності. Зроблено відповідні висновки, які підтверджують уставлену думку про окремішність розвитку українського етносу та витоки його становлення, які сягають прадавніх часів.

Проаналізовано також дискусійні проблеми щодо питань, які вплинули на зародження імперської ідеології Росії та їхніх конкретних проявів, як на історичному шляху, так і в наш час. Окреслюється питання пошуку шляхів подолання протистояння, зокрема, про активнішу діяльність вітчизняних істориків щодо висвітлення позицій із дискусійних проблем.

Біографія автора

A. Chaban, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Брайчевський М. Антський період в історії східних слов’ян. Археологія. Т. VІІ. Київ, 1952. С. 21–42.

Бромлей Ю. Очерки территории етноса. Москва: Мысль, 1983. 418 с.

Венелин Ю. О споре между южанами и северянами на счет их россизма. Спб., 1848. 864 с.

Грушевський М. Історія України-Руси. Т. I. Київ: Знання, 1991. 648 с.

Гуслистий К. До питання про утворення української нації. Київ: Знання, 1967. 54 с.

Котляр М. Київська Русь – колиска трьох братніх народів. Київ: Знання, 1981. 48 с.

Дашкевич Я. Основні етапи етнічної історії українців. Родовід. 1991. № 2. С. 32–36.

Крип’якевич І. Історія України. Львів: Світ, 1990. 520 с.

Петров В. Походження українського народу. Київ: Фенікс, 1992. 192 с.

Рыбаков Б. Новая концепция предистории Киевской Руси. История СССР. 1984. № 1–2.

Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. Київ: Наукова думка, 1991. 112 с.

Спицин А. Расселение древнерусских племен по археологическим данным. Журнал Министерства народного просвещения. Т. 7. Спб., 1899. 44 с.

Тихомиров М. Происхождение названий «Русь» и «Русская земля». Советская этнография. Москва, 1979. С. 22–48.

Толочко П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Київ: Наукова думка, 1987. 246 с.

Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. Київ: Наукова думка, 1990. 560 с.

Хвойка В. Древние обитатели Поднепровья и их культура в доисторические времена. Київ, 1913.101 с.

Чабан А. Історія Середньої Наддніпрянщини. Черкаси: Вертикаль, 2011. 640 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Етнополітичний вимір світового порядку