Проблема державної приналежності Буковини в міжнародних відносинах напередодні та під час Паризької мирної конференції.

Автор(и)

  • O. Dobrzhanskyi Чернівецький національни університет імені Юрія Федьковича

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.22

Ключові слова:

Буковина, ЗУНР, українська влада на Буковині, Паризька мирна конференція, Сен-Жерменський мирний договір

Анотація

У статті проаналізовано українсько-румунські стосунки та позиція країн-переможниць у Першій світовій війні стосовно вирішення проблеми державної приналежності Буковини. Найбільшу етнічну групу краю становили українці, які компактно проживали в північній частині краю. Румуни займали друге місце за чисельністю. У листопаді 1918 р. українці Буковини проголосили свою владу в північній частині краю і увійшли до складу ЗУНР. Однак за декілька днів румунські війська окупували всю Буковину. Навколо державної приналежності Буковини розгорнулася гостра дипломатична боротьба. Піднімалося це питання й на Паризькій мирній конференції. Незважаючи на вимоги українського населення, країни-переможці знехтували правом українців на самовизначення і залишили Буковину в складі Румунії.

Біографія автора

O. Dobrzhanskyi, Чернівецький національни університет імені Юрія Федьковича

доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин

Посилання

Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.) / кол. моногр. Чернівці: Рута, 2005. 744 с.

Добржанський О., Старик В. Змагання за українську державність на Буковині (1914–1921 рр.). Документи і матеріали. Чернівці, 2009. 512 с.

Нота делегації Української Народної Республіки голові Паризької мирної конференції про необхідність міжнародного визнання УНР у складі Великої України, Східної Галичини, Буковини та української Угорщини. 10 лютого 1919 р. Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВОВУ). Ф. 3696, оп. 1, спр. 160.

Нота української делегації Голові Паризької мирної конференції з проханням відкликати польські окупаційні війська з Галичини та румунські – з Буковини. 25 лютого 1919 р. ЦДАВОВУ. Ф. 3696, оп. 2, спр. 21а.

Нота української делегації Голові Паризької мирної конференції з проханням вплинути на уряд Румунії й припинити терор проти українського населення Буковини 12 березня 1919 р. ЦДАВОВУ. Ф. 3696, оп. 2, спр. 21а.

Український голос. Тернопіль. 1918. 29 грудня.

Українське слово. Львів. 1918. 11–12 листопада.

Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina. Czernowitz, 1913. Heft XVII. Teil 2. 99 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Етнополітичний вимір світового порядку