Сучасний польський націоналізм та українсько-польські суперечності – нові обличчя старих проблем.

Автор(и)

  • L. Strilchuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.23

Ключові слова:

націоналізм, Республіка Польща, Україна, міждержавні відносини, суперечності, історія

Анотація

Сучасні українсько-польські міждержавні відносини великою мірою залежать від позиції політичних еліт, що перебувають при владі в обох країнах. Із приходом до влади у Республіці Польща правої партії «Право і справедливість» помітно загострилися міждержавні протиріччя і міжнаціональні суперечності з приводу спільної історії та її трактування, почастішали акти вандалізму щодо місць національної пам’яті по обидва боки українськопольського кордону. Прагнення до міжнаціонального порозуміння та примирення, на жаль, часто змінюються взаємними звинуваченнями та претензіями.

У статті доведено, що польський націоналізм, та концепції, пов’язані з ним, відчутно впливають на формування сучасної зовнішньої політики РП. Події Першої світової війни та міжнаціональне українсько-польське протистояння на Волині у роки Другої світової війни стають предметом політичних маніпуляцій та негативно впливають на українсько-польські взаємини.

Біографія автора

L. Strilchuk, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

Посилання

Грицак Я. Українсько-польські гуманітарні взаємини в 1991–2001 рр. Шлях України та Польщі до прощення. Новое время. 29 липня 2016. С. 2.

Грицак Я. Українсько-польського конфлікту немає. URL: http: https://zbruc. eu/node

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасні Україні / ред. кол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, Л. Нагорна. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 512 с.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 752 с.

Комар В. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939). ІваноФранківськ: Місто НВ, 2011. 360 с.

Лівицька О. «Єдни блонди», або «Через те я поляків не люблю»... URL: https://www.volyn24.com/blogs

Михалев О. Вопрос о вступлении в НАТО в польском политическом дискурсе (1989–1993). Словяноведение. 2009. № 5. С. 51–58.

Осіпян О. Довгоочікувана реконструкція «неочікуваних націй». Рец.: Timothy Snyder. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. – New Haven and London: Yale University Press, 2003. 367 p. Український гуманітарний огляд. Київ, 2004. № 10. С. 160.

Партія «Право і справедливість» – історія та програма. URL: http://polradio.pl/5/198

Сінкевич Є. Г. Проблема цивілізаційної місії Речі Посполитої в історіографічному доробку представників краківської історичної школи. Наукові праці МДГУ ім. П. Могили. Миколаїв. 2008. Т. 88. Вип. 75. С. 112–115.

Сірук М. «У нас кожен Президент пропонував свій план…». День. 2015. 1 грудня. С. 1.

Стрільчук Л. Історична пам’ять українців та поляків: пошук шляхів примирення чи привід до конфлікту? Історичні та політологічні дослідження. Науковий журнал. Спеціальний випуск: доповіді на міжнародній науковопрактичній конференції «Трансформації історичної пам’яті». Вінниця. 2018. С. 176–183.

Стрільчук Л., Нінічук А. Питання історичної пам’яті у сучасних українськопольських взаєминах. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці. 2017. № 1. С. 63–67.

Стрільчук Л. В., Стрільчук В. В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва. Луцьк: Волинські старожитності, 2013. 258 с.

Шевченко Н. В. «Ягелонська спадщина» у світлі сучасних українських історичних студій. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua

Unger L. Europa, nie Azja. Gazeta Wyborcza. 2002. 4 lipca. S. 12.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Етнополітичний вимір світового порядку